Besluit Kerkenraad - "Corona virus" (Update 25-03-20)

"Verbonden, juist nu. Niet in dezelfde ruimte, wel in dezelfde Geest"

Concreet heeft onze wijkkerkenraad besloten:

In deze verwarrende tijden zoeken we ook als kerkelijke gemeente zo goed mogelijk onze weg.

We doen dat in het vertrouwen dat we, ook als we lijfelijk afstand moeten houden, toch met elkaar verbonden zijn in één Geest. Zo houden we in de komende periode ook onze kerkdiensten,

LET OP: HET IS DE BEDOELING DAT ALLEEN ZIJ DIE EEN NOODZAKELIJKE TAAK HEBBEN LIJFELIJK IN DE DORPSKERK AANWEZIG ZIJN !

Deze aangescherpte richtlijn willen we als kerkenraad – overeenkomstig de richtlijnen van onze overheid en van onze landelijke Protestantse Kerk – (helaas) heel duidelijk formuleren.

We vragen uw en jouw begrip daarvoor.

Tegelijk bieden we graag de mogelijkheid aan om de dienst thuis mee te beleven.

Dat kan heel gemakkelijk via deze website, zowel met geluid als beeld.

Bovendien is er wekelijks een liturgiebrief beschikbaar die – in BCC verzonden – u informeert over de orde van dienst, met daarbij liedteksten, toelichting etc.

U kunt deze aanvragen bij ds. de Bruin, predikant@dorpskerkbleiswijk.nl

Hieronder staan de aangepaste richtlijnen van de kerkenraad (vastgesteld op 25 maart) op een rij:

AANPASSING RICHTLIJNEN CORONA (25 maart)

De werkelijkheid haalt ons deze weken geregeld in. Hieronder vinden u en jij de richtlijnen van de kerkenraad zoals met ingang van heden gelden. Houd u/jij eventuele mails met aanpassingen in de gaten? Ook op onze website zullen veranderingen worden gemeld.

Bij deze zetten we onze richtlijnen op een rij:

- De kerkdienst in het kerkgebouw blijft echt beperkt tot de mensen die meewerken aan de dienst. Voor alle andere gemeenteleden geldt: kijkt en/of luistert u/jij thuis mee.

- Dit zal langer gaan duren dan de eerder genoemde 6 april. Zoals het nu lijkt wordt het sowieso tot 1 juni

- De mensen die meewerken aan de dienst zullen nog meer gespitst zijn op het houden van afstand.

  Dat betekent bijv. voor de ambtsdragers: twee stoelen tussen personen vrij houden.

- Om de eigen sfeer van onze diensten te behouden hechten we aan de bijdrage van zowel onze organisten als Music4You. Het is goed te weten dat we voor hen en alle medewerkers aan een dienst extra alert zijn op het bewaren van voldoende afstand.

- In alle kerkdiensten tot 1 juni zal ds. Wim de Bruin voorgaan. Reden daarvoor is niet alleen de gewenning met de huidige werkwijze, maar ook dat we de waarde van de vertrouwdheid van de eigen predikant en het op deze manier onderhouden van het ‘contact op afstand’ juist nu heel belangrijk vinden.

- Alle avonddiensten tot 1 juni komen te vervallen

- Op Goede Vrijdag (20.00 uur) zal er wel een dienst zijn. Ook dan zijn enkel medewerkers aan de dienst lijfelijk aanwezig, andere gemeenteleden nodige we uit om de dienst digitaal mee te beleven. Mogelijk kan dit zelfs met een aangepaste vorm van Avondmaalsviering. Onze landelijke kerk overlegt momenteel over mogelijke vormen.

- De zog. Stille Momenten in de Stille Week komen te vervallen.

- Ook alle andere kerkelijke activiteiten die tot 1 juni staan gepland, komen te vervallen.

- We gaan onderzoeken of sommige activiteiten misschien langs de digitale weg kunnen plaatsvinden (Skype of een vergelijkbare manier)

- Pastoraat zal tot 1 juni vooral telefonisch plaatsvinden; in crisissituaties wordt naar bevind van zaken gehandeld, in nauw overleg met GGD en naar de gegeven richtlijnen.

 

Van harte bevelen we elkaar aan in de hoede en zorg van onze God. Moge Hij ons en alle mensen in deze moeilijke tijden leiden en bijstaan. Laten we voor elkaar en anderen bidden en elkaar waar mogelijk bijstaan. Met een hartelijke groet, namens de kerkenraad,

ds. Wim de Bruin, voorzitter

Gijs van Laviere, scriba

Eerdere berichtgeving (update 16-3-2020):

Ochtenddiensten

- Onze ochtenddiensten op de komende zondagen worden in fysiek zo klein mogelijke kring gehouden. We denken dan de dienstdoende kerkenraad en anderen die meewerken aan de dienst (koster, muziek, beamer en livestream). Andere gemeenteleden roepen we op de diensten via de livestream (met beeld en beamer tekst) of Kerkdienst Gemist (audio) thuis mee te beleven. Let op: dit is dus een aanscherping in vergelijking met afgelopen zondag, toen we vooral grieperige/verkouden gemeenteleden en oudere en kwetsbare gemeenteleden stellig hebben afgeraden om de kerkdiensten lijfelijk bij te wonen.

- Hoewel met een kleinere groep mensen, zal de kerkdienst zoveel mogelijk in de gebruikelijke vorm plaatsvinden. Er wordt gewoon een preek gehouden. Ook de meeste andere onderdelen van de dienst vinden plaats zoals we gewoon zijn. Passend bij de richtlijn hierboven, zal er deze weken geen crèche, kinderkerk en jeugdkerk zijn.

- De in de kerk aanwezigen zullen zo verspreid mogelijk gaan zitten. We geven geen handen, maar zijn blij dat er ook andere manieren zijn om elkaar te groeten en te waarderen.

- We geven u in overweging om het collectemoment tijdens het meeluisteren thuis in te vullen met behulp van een speciaal spaarpotje, dat later kan worden overgemaakt of afgegeven.

- Vanwege alle aanpassingen zal onze eigen predikant, ds. Wim de Bruin, in deze ochtenddiensten voorgaan.

Avonddiensten

- De avonddiensten zullen de komende weken niet plaatsvinden. Wat evenzogoed wèl kan is dat we, waar dat wel verantwoord is, elkaar als ‘gemeente in de huiskamer’ opzoeken om – met een klein getal van max. 5 personen -  de lofzang gaande te houden tot eer van de Here God. Dat geldt overigens niet enkel voor de zondagavond.

Andere activiteiten

- Vanwege de aangescherpte richtlijnen heeft de kerkenraad besloten alle andere kerkelijke activiteiten in de komende weken te laten vervallen. Dat geldt dus voor clubs, kringen, boekenuitleen, vergaderingen en alles wat onder ons kerkelijk leven valt. We beseffen dat dit ingrijpend is, maar het is op dit moment het beste.

- Ook het bezoekwerk vraagt door de aangescherpte maatregelen aanpassing. We stellen ons voor dat er de komende weken vooral telefonisch pastoraat zal plaatsvinden. In overleg kan dan – wanneer dit noodzakelijk en verantwoord is – een lijfelijke afspraak worden gemaakt.