Hulp vragen/Hulp verlenen "Niet Alleen"

Heeft u hulp nodig of wilt u hulp verlenen dan kunt u zich melden, "Nietalleen" is een landelijk interkerkelijk  initiatief waar bemiddeld wordt tussen mensen met praktische hulpvragen en mensen die hulp willen verlenen. Wij wijzen u op dit mailadres: info@nietalleen.nl.

Tevens wijzen we u op de website https://nietalleen.nl