Reserveren

Voor het in de kerk meemaken van zowel de ochtenddienst als de avonddienst kunt u zich per omgaande aanmelden.

Wij vragen u en jou nadrukkelijk om uw medewerking hieraan, het gaat om de veiligheid en gezondheid van ons allemaal!

Meld u/jou vrijmoedig aan, maar kom NIET naar de kerk zonder aanmelding en ontvangen bevestiging dat u/jij kunt komen.

Voor de ochtenddienst nodigen we met nadruk onze gezinnen uit, de kinderkerk gaat door! Overige plekken worden eerlijk verdeeld, als er deze keer geen plek zou zijn, komt u volgende week met voorrang aan de beurt.
Voor vragen kunt u contact opnemen met de scriba via scriba@dorpskerkbleiswijk.nl.

Reserveer nu knop