In lijn met heel voorzichtige versoepelingen van onze overheid, heeft onze landelijke Protestantse Kerk vorige week het coronaprotocol aangepast. Nog altijd heel beperkt, geeft men als aanbevolen richtlijn nu ruimte voor:

  • 30 bezoekers van de kerkdienst (exclusief medewerkers)
  • medewerking van een kleine zanggroep (max. 4 personen)
  • voorzichtig opstarten van activiteiten in het jeugdwerk.

Bij dit alles wordt maatwerk nadrukkelijk aanbevolen.

In goed overleg met de kerkenraad van wijkgemeente Het Anker, hebben we een vertaalslag gezocht voor onze situatie.
Voor onze wijkgemeente Dorpskerk betekent dit dat er vanaf komende zondag 7 maart weer 30 kerkgangers welkom zijn.
Dit geldt zowel voor de ochtend- als de avonddienst.

Van zingen (ook door een kleine zanggroep) zien we vanwege de (gemiddeld) hogere leeftijden in onze wijkgemeente nog even af. Tot nader orde volgen we met de muziekmomenten in onze diensten dezelfde lijn als nu. Ook over het jeugdwerk zullen we ons nog beraden.

Aanmelden

Voor het bezoeken van een kerkdienst gelden de regels van voorheen. Vooraf aanmelden is noodzakelijk. Bij binnen- en uitgaan van de kerk dient men een mondkapje te dragen; zo ook bij verplaatsing binnen het kerkgebouw. Ook dienen de aanwijzingen van de ontvangstcommissie te worden opgevolgd. En bij klachten die enig risico van corona zouden kunnen
inhouden, blijven u en jij uiteraard thuis.

Maar… na dat te hebben gezegd, nodigen we u en jou van harte uit om zich aan te melden. Dit kan via het reserveringsformulier op deze website. U/jij krijgt bericht of er plek is. Wel graag even geduld, zodat onze coördinatoren dit zorgvuldig kunnen doen.

We zullen de beschikbare plaatsen eerlijk verdelen. Wel hebben in de ochtenddienst, indien er kinderkerk is, de gezinnen voorrang. Mocht het op een zondag niet lukken, dat gaat u/jij de volgende keer voor.

Ook al is het nog heel beperkt, we zijn blij en dankbaar dat er weer iets kan. Ondertussen gaat de uitzending van onze kerkdiensten via de livestream en de kerkradio gewoon door via www.kerkdienstgemist.nl.