Besluit Kerkenraad met betrekking tot maatregelen corona virus:

Verlenging lockdown betekent voorlopig tot en met zondag 28 februari 2021 géén bezoekers tijdens de kerkdiensten.

Uitzending diensten via beeld en geluid: via www.kerkdienstgemist.nl of door te klikken op de links op deze site.

Het onderstaande komt tot en met zondag 28 februari 2021 te vervallen.

De werkelijkheid haalt ons deze weken geregeld in. Hieronder vinden u en jij de richtlijnen van de kerkenraad zoals die per oktober gelden. Houd u/jij eventuele mails met aanpassingen in de gaten?

Bij deze zetten we onze richtlijnen op een rij:

  • De kerkdienst in het kerkgebouw kan inmiddels met inachtneming van de 1,5 meter afstand en de nodige hygiënische maatregelen worden bijgewoond door maximaal 30 gemeenteleden (excl. medewerkers aan de dienst)
  • Dragen van een mondkapje bij binnenkomst en het verlaten van het kerkgebouw. Op de zitplaats mag het mondkapje af.
  • Belangrijk blijft dat mensen in een risicogroep of met verkoudheidsklachten etc., thuis blijven en de dienst  thuis kunnen volgen via livestream op kerkdienstgemist.
  • Zie voor de kerkdienst tijden de Agenda. Voor het bijwonen van de ochtenddienst en de avonddienst kunt u zich aanmelden via de reservering op de homepage. Voor beide diensten wordt gevraagd de aanwijzingen ter plekke te volgen.
  • U kunt de diensten ook vanuit huis of elders volgen in beeld en/of geluid. Ga hiervoor naar www.kerkdienstgemist.nl. (NB: dus niet meer via YouTube.nl).
  • Tijdens de dienst wordt er niet samen gezongen, wel zal de muziekgroep of een mini zanggroep ondersteuning bieden.

Van harte bevelen we elkaar aan in de hoede en zorg van onze God. Moge Hij ons en alle mensen in deze moeilijke tijden leiden en bijstaan. Laten we voor elkaar en anderen bidden en elkaar waar mogelijk bijstaan.

Met een hartelijke groet,

namens de Kerkenraad,

Ds. Wim de Bruin