Reserveren kerkdienst

Voor het in de kerk meemaken van zowel de ochtenddienst als de avonddienst kunt u zich per omgaande aanmelden.

Meld u/jou vrijmoedig aan, maar kom NIET naar de kerk zonder aanmelding en ontvangen bevestiging dat u/jij kunt komen.

We willen u vragen of u zich uiterlijk 2 dagen voor de dienst wilt aanmelden, dus op vrijdag aanmelden voor de dienst van zondag. Op zaterdag krijgt u een algemene bevestiging via email.

Aanmelden

Voor de ochtenddienst nodigen we met nadruk onze gezinnen uit – de kinderkerk gaat door! Overige plekken worden eerlijk verdeeld; als er deze keer geen plek zou zijn, komt u volgende week met voorrang aan de beurt.

Wij vragen u en jou nadrukkelijk om uw medewerking hieraan, het gaat om de veiligheid en gezondheid van ons allemaal!

Voor vragen kunt u contact opnemen met de scriba via scriba@dorpskerkbleiswijk.nl