De kerkenraad van wijkgemeente Dorpskerk heeft naar aanleiding van de versoepeling van de Corona maatregelen besloten om per ingaande zondag 27 juni 2021 het onderstaande advies van de landelijke kerk (zie: advies CIO, Interkerkelijk contact in Overheidszaken) over te nemen. Met wat specifieke regels voor
de Dorpskerk
.

 1. In kerkdiensten mag 100% van de capaciteit aan vaste zitplaatsen worden gebruikt voorzover
  hierbij de 1,5 meter afstand tussen de kerkgangers mogelijk is. Voor de Dorpskerk circa 75 tot 80
  personen. Ook galerij kan weer worden gebruikt indien noodzakelijk.

 2. Algemene randvoorwaarden:
  – Nakomen basisregels (afstand, handen wassen, thuis blijven bij klachten)
  – Vooraf reserveren ( ochtenddiensten) en registratie
  – Gezondheidscheck
  – Placering (plaats aanwijzing) in kerkgebouw, corona coördinatoren
  – Hygiënemaatregelen op locatie: zoals desinfecterende handgel, en gelegenheid om handen te wassen
  – Gescheiden verkeersstromen, zodat 1,5 meter afstand houden mogelijk blijft ook in hal en bij toiletruimte.
 3. De mondkapjes plicht vervalt. Eventueel wel in krappe ruimte zoals hal en bij toilet.
 4. Samenzang is weer toegestaan. Rekening houden met hoogte kerkgebouw, ventilatie, tijdsduur van de samenzang. In de Dorpskerk wordt het ingetogen zingen ingevoerd.
 5. Beperkingen op groepsgrootte is komen te vervallen zowel binnen als buiten.

Collecteren voorlopig nog via de mandjes achter in de kerk of digitaal.

Bleiswijk, 25 juni 2021

Ds. Wim de Bruin, preses
Gijs van Laviere, scriba