LET OP: In deze zomerweken hebben we gezamenlijke diensten, beurtelings in de Dorpskerk en in de Open Hof.

Liturgie (klik op deze link voor de volledige liturgiebrief)

Ds. G.J. van Beek uit H.I. Ambacht gaat in deze dienst voor.

Thema van de dienst: “Bij de les blijven”
We lezen 1 Tessalonicenzen 5:9-24 en Romeinen 12:1-12

Er is oppas en kinderkerk.

Allen een gezegende zondag gewenst en, mede namens de kerkenraad, een hartelijke groet,

Deze dienst is ook te volgen via de livestream van de Dorpskerk of via de Lukas kastjes.