Liturgie ochtenddienst
Liturgie avonddienst

In twee kerkdiensten (9.00 en 19.00 uur) vieren we deze zondag het Heilig Avondmaal. De avonddienst staat ook in het teken van dankzegging. In beide diensten lezen we verder uit de brief van Paulus aan de Kolossenzen, christenen in een klein stadje dat lag in het huidige zuidwest Turkije. Met bijzondere thema’s, zoals over ‘machten en krachten’, en de macht van Christus die overwint. Dat gedenken en vieren we ook in het Avondmaal!
Aansluitend op de ochtenddienst, om 10.45 uur, zal er in Zorgcentrum ‘De Tuinen’ een Avondmaalsviering zijn. Deze is bedoeld voor bewoners en ook voor anderen die de dienst in de kerk niet kunnen meemaken. We maken gebruik van een zaal op de tweede verdieping. Hartelijk welkom!

Er is oppas, kinderkerk, en ook Jeugdkerk zondagmorgen. Het thema van de Jeugdkerk is: ‘in gesprek met…’. Ben je er bij?

Allen een gezegende zondag gewenst en, mede namens de kerkenraad, een hartelijke groet,

Deze dienst is ook te volgen via een livestream of de Lukas kastjes.