Liturgie ochtenddienst

Bediening Heilige Doop, koffie na de dienst
In onze kerkdienst (aanvang 9.00 uur) hopen we de Doop te bedienen. Wat mooi dat de kleine dopeling het teken van Gods vergevende liefde en bewarende trouw mag ontvangen. Een bemoediging en een feest van dankbaarheid, voor zijn ouders, familie en voor heel de gemeente! Laten we zo de Doop vieren en als gemeente met vreugde en gebed om het doopgezin heen staan. Na de kerkdienst kunt u/jij de doopouders begroeten in De Rank. Daar staan ook koffie, thee en limonade klaar. Welkom!

Een dia bij de preek
In onze kerkenraadsvergadering bleek nog weer dat mensen het best fijn vinden om bij de preek een paar ‘punten’ te hebben. Dat helpt om de lijn in de preek te volgen en beter vast te houden. Nou, dat gaan we dan toch (nog meer) doen? Komende zondag zal zo’n dia met het ‘geraamte van de preek’ op het scherm staan. Voor de mensen thuis (en voor wie het al vast wil lezen) plaatsen we de dia hieronder. Zoals we vroeger tegen elkaar zeiden: ‘Goede aandacht gewenst!’
https://www.dorpskerkbleiswijk.nl/wp-content/uploads/2024/06/20240623-kathedraal-geloof.png

Er is oppas en kinderkerk.

Allen een gezegende zondag gewenst en, mede namens de kerkenraad, een hartelijke groet,

Deze dienst is ook te volgen via een livestream of de Lukas kastjes.