Liturgie

We lezen nog één keer uit Paulus’ brief aan de Kolossenzen en zoomen in op hoofdstuk 4, de verzen 2 tot en met 6. Het thema luidt: ‘Kerk naar buiten!’. ‘Naar buiten’ is niet alleen in de zomervakantie een goed idee, het is ook onze roeping als christelijke gemeente. Mooi hoe de apostel Paulus zijn brief daarmee besluit. En gelukkig…, zegt hij niet alleen wat we zouden moeten doen, hij geeft ook de krachtbron aan waaruit je putten mag. Compleet met een aantal praktische tips: een mini ‘evangelisatiecursus’ voor ons allemaal!

Onze zang- en muziekgroep Music4You begeleidt de liederen. Omdat er vorige week al koffiedrinken na de dienst was, is dat deze zondag niet het geval. We wensen elkaar – in de kerk maar ook thuis of elders via de media – een goede en gezegende kerkdienst toe!

Er is oppas en kinderkerk.

Allen een gezegende zondag gewenst en, mede namens de kerkenraad, een hartelijke groet,

Deze dienst is ook te volgen via een livestream of de Lukas kastjes.