Liturgie (klik op deze link voor de volledige liturgiebrief)

Ds. A. Theunisse uit Zevenhuizen gaat in de dienst voor.

Thema van de dienst: “Het zegel van de Heilige Geest”
Wat is dat eigenlijk? En wat heb je daaraan voor je geloofsleven? Het is bij veel mensen niet zo bekend. Toch is het ontzettend kostbaar. We gaan erover lezen uit de Bijbel. En we zullen ontdekken dat de lezingen ons ook midden in de actualiteit van het wereldgebeuren brengt.

Er is oppas en kinderkerk.

Allen een gezegende zondag gewenst en, mede namens de kerkenraad, een hartelijke groet,

Deze dienst is ook te volgen via een livestream of de Lukas kastjes.