Welkom

De Hervormde gemeente Bleiswijk - Wijkgemeente Dorpskerk is een Hervormde kerkelijke gemeente binnen de Protestantse Kerk Nederland.

In onze kerk gebeurt veel. Allereerst in de erediensten waarbij de predikant, college van kerkrentmeesters, diaconie en ouderlingen direct betrokken zijn. Ook veel gemeenteleden zijn actief in allerlei werk dat in de gemeente gedaan wordt.

De gemeente is immers een ontmoetingsplaats, waar u van harte welkom bent. Op deze website willen we u informatie geven over het werk in en buiten onze kerkelijke gemeente. Er is voor de gemeenteleden veel praktische informatie terug te vinden over de dagelijkse gang van zaken.

Voor actuele gemeente informatie kunt u ook inloggen op het digitale kerkplein.

Zomeravondterras

cocktail.PNG

Staat het al in uw/jouw agenda?

Het Zomeravondterras op 6 september a.s. om 20:00 uur.
Op het sfeervolle kerkplein bijpraten over avonturen die beleefd zijn tijdens de vakantie. Genieten van heerlijke wijn en kaas en last but not least het financieel steunen van het weeshuis in Uganda. Die financiële steun heeft de ZWO commissie op dit moment harder nodig dan ooit. Het afgelopen kwartaal hebben wij de laatst beschikbare euro’s overgemaakt naar Home Sweet Home. Ook het komende kwartaal willen wij Home Sweet Home financieel steunen, maar daar hebben wij uw bijdrage via het zomeravondterras hard voor nodig.

U komt toch ook naar het sfeervolle zomeravondterras op
zaterdagavond 6 september 2014?!


Najaarsmarkt 2014

najaarsmarkt-intro.jpg

Nog enkele weken en het is zaterdag 20 september 2014. Dan houden we de najaarsmarkt van de Hervormde wijkgemeente Dorpskerk, een jaarlijks terugkerend hoogtepunt binnen onze gemeente. De najaarsmarkt wordt georganiseerd door een enthousiaste groep vrijwilligers. De opbrengst van deze gezellige dag is bestemd voor een tweetal goede doelen. 

De Dorpskerk - Jaarlijks is er veel geld nodig voor de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden aan dit monumentale gebouw. Zo zijn in het afgelopen jaar het orgel grondig gerenoveerd en de kozijnen geschilderd en gerepareerd. Ook was er noodzakelijk reparatiewerk aan de toren. Voor de komende jaren blijft veel geld nodig voor het onderhoud o.a. restauratie van het leien dak. De najaarsmarktcommissie hoopt daar, met uw steun, weer een steentje aan te kunnen bijdragen. 

KiKa - Dit jaar wil de najaarsmarktcommissie KiKa (Kinderen Kankervrij) van harte financieel ondersteunen. Het organiseren van deze markt en tussentijds enkele verkopen in de schuur aan de Overbuurtseweg vraagt naast de voorbereiding van de commissieleden ook de inzet van een aantal enthousiaste leden van de gemeente, jong en oud, op de marktdag zelf. Er kunnen niet genoeg handen helpen. Er is van alles te doen. Van werkzaamheden die wat spierkracht vragen tot het bakken/verkopen van oliebollen en frites, verkoop van dranken, groeten en fruit, curiosa, boeken en kleding het schillen van aardappelen en verkoop van loten voor het rad van avontuur enz. enz. 

Oproep

• Markt
Er zijn veel vrijwilligers voor nodig. Vindt u of jij het ook leuk om een aantal uren te helpen meldt je dan aan bij Edith Krijgsman, 010-521 21 10 of Wieke van der Spek 079-593 38 33. Ook houden wij ons aanbevolen voor het leveren van curiosa, boeken en tweedehands artikelen voor de rommelmarkt (contactpersoon Wieke van der Spek, 079-593 38 33) en het aanleveren van gebruikte (schone) kleding (contactpersoon Ina van Elswijk 010-521 73 01) 
• Programmablad
In de weken voor de najaarsmarkt wordt het programmablad huis aan huis te bezorgd. Jan van der Spek ( 010-521 26 26 ) zoekt nog enkele bezorgers. Met dank aan de vele sponsors die de uitgifte van het blad en o.a. de levering van de prijzen (loterij) mogelijk maken.
• Loterij
Een belangrijk deel van de opbrengst van de najaarsmarkt wordt bepaald door de verkoop van de loten (7000 stuks) U begrijpt dat dit elk jaar een hele klus is om die huis aan huis te verkopen. Er zijn nog enkele straten die een verkoper nodig hebben. Schroom niet u op te geven bij Wil Schep (010- 521 00 82) of Leni Stolk (010-5212337). Ook hier geldt vele handen maken licht werk.

Tenslotte vragen wij u de datum 20 september in uw agenda te noteren om de markt te komen bezoeken. Met uw komst en de inzet van de vrijwilligers wordt het vast een feestelijke dag met naar wij hopen een prachtige opbrengst voor beide goede doelen. Van harte aanbevolen.

Namens de najaarsmarkt commissie, Gijs van Laviere (voorzitter)

Gemeenteweekend 2014

morgenrood.jpg

Ook dit jaar willen we weer met elkaar een weekend weg. Dit jaar zal het gemeente weekend plaatsvinden van vrijdagavond 7 november t/m zondagmiddag 9 november 2014. De locatie is Natuurvriendenhuis Morgenrood in Oisterwijk.

Het gemeenteweekend is voor iedereen; alle leeftijden - van jong tot oud. Tijdens het weekend is er tijd voor ontspanning, sport en spel, bezinning en ontmoeting. Henk den Breejen zal op verschillende momenten met ons nadenken over het thema "de Helper".

De kosten zijn € 52,50 voor volwassenen en € 42,50 voor kinderen vanaf 3 jaar. Per gezin is de prijs maximaal € 190,00.

U kunt zich aanmelden door een mailtje te sturen naar Willy Helmendach, j.b.helmendach@zonnet.nl.

Ga mee en beleef, het is onvergetelijk.

Proef Live Beamer Gestopt

beamer.png

De afgelopen weken hebben we een proef gedaan met LiveBeamer. Helaas hebben we erg weinig reacties gekregen en hebben we besloten om het gebruik van LiveBeamer (voorlopig) niet meer voort te zetten. Mocht u de afgelopen weken toch gebruik hebben gemaakt van LiveBeamer en is het u bevallen (of niet) laat het ons dan alsnog weten

U kunt reageren via website@dorpskerkbleiswijk.nl.

Inhoud syndiceren