Welkom

 

De Hervormde gemeente Bleiswijk - Wijkgemeente Dorpskerk is een Hervormde kerkelijke gemeente binnen de Protestantse Kerk Nederland.

In onze kerk gebeurt veel. Allereerst in de erediensten waarbij de predikant, college van kerkrentmeesters, diaconie en ouderlingen direct betrokken zijn. Ook veel gemeenteleden zijn actief in allerlei werk dat in de gemeente gedaan wordt.

De gemeente is immers een ontmoetingsplaats, waar u van harte welkom bent. Op deze website willen we u informatie geven over het werk in en buiten onze kerkelijke gemeente. Er is voor de gemeenteleden veel praktische informatie terug te vinden over de dagelijkse gang van zaken.

Voor actuele gemeente informatie kunt u ook inloggen op het digitale kerkplein.

 

Najaarsmarkt 2014

najaarsmarkt-intro.jpg

Nog enkele weken en het is zaterdag 20 september 2014. Dan houden we de najaarsmarkt van de Hervormde wijkgemeente Dorpskerk, een jaarlijks terugkerend hoogtepunt binnen onze gemeente. De najaarsmarkt wordt georganiseerd door een enthousiaste groep vrijwilligers. De opbrengst van deze gezellige dag is bestemd voor een tweetal goede doelen. 

De Dorpskerk - Jaarlijks is er veel geld nodig voor de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden aan dit monumentale gebouw. Zo zijn in het afgelopen jaar het orgel grondig gerenoveerd en de kozijnen geschilderd en gerepareerd. Ook was er noodzakelijk reparatiewerk aan de toren. Voor de komende jaren blijft veel geld nodig voor het onderhoud o.a. restauratie van het leien dak. De najaarsmarktcommissie hoopt daar, met uw steun, weer een steentje aan te kunnen bijdragen. 

KiKa - Dit jaar wil de najaarsmarktcommissie KiKa (Kinderen Kankervrij) van harte financieel ondersteunen. Het organiseren van deze markt en tussentijds enkele verkopen in de schuur aan de Overbuurtseweg vraagt naast de voorbereiding van de commissieleden ook de inzet van een aantal enthousiaste leden van de gemeente, jong en oud, op de marktdag zelf. Er kunnen niet genoeg handen helpen. Er is van alles te doen. Van werkzaamheden die wat spierkracht vragen tot het bakken/verkopen van oliebollen en frites, verkoop van dranken, groeten en fruit, curiosa, boeken en kleding het schillen van aardappelen en verkoop van loten voor het rad van avontuur enz. enz. 

Oproep

• Markt
Er zijn veel vrijwilligers voor nodig. Vindt u of jij het ook leuk om een aantal uren te helpen meldt je dan aan bij Edith Krijgsman, 010-521 21 10 of Wieke van der Spek 079-593 38 33. Ook houden wij ons aanbevolen voor het leveren van curiosa, boeken en tweedehands artikelen voor de rommelmarkt (contactpersoon Wieke van der Spek, 079-593 38 33) en het aanleveren van gebruikte (schone) kleding (contactpersoon Ina van Elswijk 010-521 73 01) 
• Programmablad
In de weken voor de najaarsmarkt wordt het programmablad huis aan huis te bezorgd. Jan van der Spek ( 010-521 26 26 ) zoekt nog enkele bezorgers. Met dank aan de vele sponsors die de uitgifte van het blad en o.a. de levering van de prijzen (loterij) mogelijk maken.
• Loterij
Een belangrijk deel van de opbrengst van de najaarsmarkt wordt bepaald door de verkoop van de loten (7000 stuks) U begrijpt dat dit elk jaar een hele klus is om die huis aan huis te verkopen. Er zijn nog enkele straten die een verkoper nodig hebben. Schroom niet u op te geven bij Wil Schep (010- 521 00 82) of Leni Stolk (010-5212337). Ook hier geldt vele handen maken licht werk.

Tenslotte vragen wij u de datum 20 september in uw agenda te noteren om de markt te komen bezoeken. Met uw komst en de inzet van de vrijwilligers wordt het vast een feestelijke dag met naar wij hopen een prachtige opbrengst voor beide goede doelen. Van harte aanbevolen.

Kijk voor meer informatie op de speciale najaarsmarkt pagina.

Namens de najaarsmarkt commissie, Gijs van Laviere (voorzitter)

Het Nieuwe Liedboek – hoe is dat ontstaan en hoe kun je het gebruiken?

Liedboek.jpg

Irma Pijpers-Hogendoorn zal ons op deze avond, die wordt georganiseerd door de Dorpskerk en de Gereformeerde Kerk, meenemen in het ontstaansproces van het Nieuwe Liedboek. Welke afwegingen maakte de redactie, en hoe kwam zij tot haar keuze? Ze zal ons laten zien wat een diversiteit aan liederen en andere teksten er in het boek is opgenomen en op welke momenten in de kerk, op school, en thuis deze gebruikt kunnen worden. Dé kans voor u om meer te weten te komen over dit liedboek, en een antwoord te krijgen op de vragen die u erover heeft. Natuurlijk gaan we ook zingen, en dat doen we onder leiding van Jeroen Pijpers, organist, cantor en dirigent.

Tijd: Woensdag 24 september, 20.00 u
Locatie: Gereformeerde Kerk, Dorpsstraat 50
Opgeven niet nodig, toegang is gratis

Jeroen Pijpers is organist in Leiden en omstreken. Momenteel is hij organist-dirigent van het koor van de Oud-Katholieke Kerk in Leiden en van het dameskoor van de Hartebrugkerk in dezelfde plaats. Daarnaast speelt hij geregeld op Landgoed de Hooge Burch te Zwammerdam (onderdeel van Ipse de Bruggen) en het Sint Franciscus Gasthuis te Rotterdam. Ook is hij dirigent van de Gregoriaanse schola's van Onze Lieve Vrouw Hemelvaart en Sint Jozefkerk te Leiden en de Willibrorduskerk te Bodegraven. 

Irma Pijpers-Hoogendoorn is predikant in algemene dienst voor het werk bij JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk te Utrecht. Binnen JOP is zij specialist op het gebied van vieren met kinderen en jongeren. Daarnaast was zij lid van werkgroep 5 van Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk. Ook schrijft zij voor Kind op Zondag en is zij redactielid van het blad Laetare (voorheen Eredienstvaardig). Daarnaast gaat zij geregeld voor in kerkdiensten.

Gemeenteweekend 2014

morgenrood.jpg

Ook dit jaar willen we weer met elkaar een weekend weg. Dit jaar zal het gemeente weekend plaatsvinden van vrijdagavond 7 november t/m zondagmiddag 9 november 2014. De locatie is Natuurvriendenhuis Morgenrood in Oisterwijk.

Het gemeenteweekend is voor iedereen; alle leeftijden - van jong tot oud. Tijdens het weekend is er tijd voor ontspanning, sport en spel, bezinning en ontmoeting. Henk den Breejen zal op verschillende momenten met ons nadenken over het thema "de Helper".

De kosten zijn € 52,50 voor volwassenen en € 42,50 voor kinderen vanaf 3 jaar. Per gezin is de prijs maximaal € 190,00.

U kunt zich aanmelden door een mailtje te sturen naar Willy Helmendach, j.b.helmendach@zonnet.nl.

Ga mee en beleef, het is onvergetelijk.

Inhoud syndiceren