Welkom

De Hervormde gemeente Bleiswijk - Wijkgemeente Dorpskerk is een Hervormde kerkelijke gemeente binnen de Protestantse Kerk Nederland.

In onze kerk gebeurt veel. Allereerst in de erediensten waarbij de predikant, college van kerkrentmeesters, diaconie en ouderlingen direct betrokken zijn. Ook veel gemeenteleden zijn actief in allerlei werk dat in de gemeente gedaan wordt.

De gemeente is immers een ontmoetingsplaats, waar u van harte welkom bent. Op deze website willen we u informatie geven over het werk in en buiten onze kerkelijke gemeente. Er is voor de gemeenteleden veel praktische informatie terug te vinden over de dagelijkse gang van zaken.

Voor actuele gemeente informatie kunt u ook inloggen op het digitale kerkplein.

Gemeenteweekend 2019, thema "Samen Sterk"

Wat: Gemeenteweekend 2019 

Wanneer: Vrijdagavond 10 mei t/m zondag 12 mei 2019

Waar: De Stoofpolder, Bruinisse  (www.destoofpolder.nl)

Voor wie: Voor iedereen; alle leeftijden - van jong tot oud

Tijdens dit weekend is er tijd voor: Ontspanning, Sport en spel, Bezinning en ontmoeting. We zullen ook op verschillende momenten met elkaar nadenken over het thema "Samen Sterk"

U kunt zich opgeven via het aanmeldingsformulier.

Namens de commissie: Inge Laban en Kitty Stolk

Ds W.M. de Bruin heeft zijn beroep aanvaard.

DS de Bruin.jpg

Ds. Wim (W.M.) de Bruin is 57 jaar. Hij is geboren en opgegroeid in Ede. Is getrouwd met Loes. Het gezin heeft drie kinderen die niet meer thuis wonen. Hij studeerde theologie in Utrecht en werd op zijn 26e predikant in het Drentse tweelingdorp Kerkenveld –Alteveer (in 1988). Daarna was hij dominee in Daarlerveen (Overijssel; 1993), Zoetermeer (1999) en Stolwijk (2009). Het gemeentewerk heeft zijn hart. Het is een voorrecht om met mensen van heel verschillende leeftijden in allerlei omstandigheden – mooie en verdrietige – een stukje te mogen oplopen als dienaar van onze Heer Jezus. Ook de grote variatie in het kerkenwerk heeft ds. De Bruin altijd heel mooi en aantrekkelijk gevonden. Zowel in persoonlijke ontmoetingen, als in kleinere en wat grotere groepen, alsook met de hele gemeente (kerkdienst), mag je als dominee met het evangelie werken. Dat verveelt nooit… Integendeel: het is geweldig om te mogen doen.

Als bovenplaatselijk kerkenwerk (wat ook bij het werk van een predikant hoort) heeft ds. De Bruin veel bestuurswerk gedaan voor verschillende classicale vergaderingen. Is (deel) redactielid van het tijdschrift Confessioneel uitgegeven door de Confessionele Vereniging in de Protestantse Kerk in Nederland. Voor de Protestantse Kerk in Nederland begeleidt hij geregeld een beginnend predikant of kerkelijk werker. Studie in met name de Bijbel is ook altijd een belangrijk aspect van zijn leven geweest. Ds. De Bruin promoveerde in 1997 op een proefschrift over het Oude Testament, en is (als het zo uitkomt en er tijd voor is) ook daarin graag actief.

Update Aktie Kerkbalans 2019

Kerkbalans 2019.jpg

Met nog een aantal nagekomen enveloppen is de stand voor 2019 nu uitgekomen op €114.543. Nogmaals een prachtig resultaat! Mocht u onverhoopt nog steeds uw toezegging thuis hebben liggen; geeft niets! U mag het altijd op het kerkelijk bureau (Kerkstraat 13) in de brievenbus doen. Alle gemeenteleden hartelijk bedankt voor jullie toezegging: "Kerk" zijn we samen!

 

Inhoud syndiceren