Welkom

De Hervormde gemeente Bleiswijk - Wijkgemeente Dorpskerk is een Hervormde kerkelijke gemeente binnen de Protestantse Kerk Nederland.

In onze kerk gebeurt veel. Allereerst in de erediensten waarbij de predikant, college van kerkrentmeesters, diaconie en ouderlingen direct betrokken zijn. Ook veel gemeenteleden zijn actief in allerlei werk dat in de gemeente gedaan wordt.

De gemeente is immers een ontmoetingsplaats, waar u van harte welkom bent. Op deze website willen we u informatie geven over het werk in en buiten onze kerkelijke gemeente. Er is voor de gemeenteleden veel praktische informatie terug te vinden over de dagelijkse gang van zaken.

Voor actuele gemeente informatie kunt u ook inloggen op het digitale kerkplein.

DENK MEE OVER DE TOEKOMST VAN DE KERK

Windhaan3.jpg

Meedenken over de toekomst van de Protestantse Kerk? Dat kan! Vul de vragenlijst in op: www.protestantsekerk.nl/kerk2025. Hoe ziet de kerk er in 2025 uit? Welke uitdagingen komen er op de Protestantse Kerk af? Een vragenlijst voor gemeenteleden, ambtsdragers, kerkelijk werkers en predikanten. De vragenlijst is in te vullen tot en met 31 maart 2015.

Jeugddienst zondag 1 maart 2015

flyer contact met god kl.png

Op zondagavond 1 maart a.s. gaat de jeugddienst over Çontact'.
Vanuit de Bijbel worden we opgeroepen om in contact met Jezus te leven. Hoe kan dat? Waarom is dat zo belangrijk?
Uit de Bijbel staat Johannes 15 vers 1 t/m 17 centraal. Een gedeelte dat mooi aansluit bij het jaarthema: Bomen over groei!
De dienst begint om 19:00 uur. de muziek wordt verzorgd door Kees de Bruin op piano en een dwarsfluitiste. De dienst wordt geleid door ds. van Loon uit Rotterdam.
Met de jongeren van FollowMe hebben we meegedacht in de voorbereiding van deze dienst. Verschillende jongeren zullen aan de dienst meewerken.
Na de dienst is er tijd voor contact met elkaar.
Tot 1 maart!

De Jeugddienstcommissie.

Jaarthema 'Bomen over groei'

liefde.png

Februari – Groeien in gerechtigheid?

We zijn alweer bij het derde thema van Bomen over Groei aangekomen. Deze maand staan we stil bij groeien in gerechtigheid. Rond dit thema zijn 8 korte overdenkingen geschreven. U vindt ze hieronder. Om te lezen aan tafel, om over na te denken, of te bespreken op een vergadering. Er is ook een Bijbelstudie, die in de gespreksgroep besproken kan worden, of die u natuurlijk ook voor u zelf kunt doen.  Deze vindt u op pagina 6 t/m 8. Voor kringleiders is er een handleiding beschikbaar.  Als u die wilt ontvangen kunt u mailen naar henk.jans@filternet.nl of even bellen 010-5225 199. Op pagina 5 staan 2 literatuurtips voor als je verder wilt lezen over dit thema. In verband met de 40 dagen tijd behandelen we in maart geen deelthema. In april pikken we de draad weer op.


In de bijlage vindt u het materiaal bij de bijbelstudie .

Inhoud syndiceren