Welkom

De Hervormde gemeente Bleiswijk - Wijkgemeente Dorpskerk is een Hervormde kerkelijke gemeente binnen de Protestantse Kerk Nederland.

In onze kerk gebeurt veel. Allereerst in de erediensten waarbij de predikant, college van kerkrentmeesters, diaconie en ouderlingen direct betrokken zijn. Ook veel gemeenteleden zijn actief in allerlei werk dat in de gemeente gedaan wordt.

De gemeente is immers een ontmoetingsplaats, waar u van harte welkom bent. Op deze website willen we u informatie geven over het werk in en buiten onze kerkelijke gemeente. Er is voor de gemeenteleden veel praktische informatie terug te vinden over de dagelijkse gang van zaken.

Voor actuele gemeente informatie kunt u ook inloggen op het digitale kerkplein.

Bijbellezen in je vakantie?

bijbelgids.jpg

Als het tijd is voor vakantie, heb je meer tijd voor dingen waar je anders niet zo snel aan toekomt. Misschien dus wel een goed moment om eens wat in de Bijbel te gaan lezen. Wat meer, voor het eerst, of gewoon omdat je het prettig vind om regelmatig even tijd voor God te maken, te bezinnen of om een andere reden. De Vakantiebijbelgids geeft je een rooster en wat info. Een handige hulp. Je kunt hem gratis downloaden of bestellen via www.arkmission.nl En mocht je nu iets tegenkomen wat vragen oproept, of waar je best eens over door wilt praten, of een preek over wilt horen, stuur dan een mailtje aan onze dominee, Ds. E. van Rooijen: vanrooijen1954@hotmail.com

Startdag 29 augustus 2015.

bbq.png

Op zaterdag 29 augustus 2015 willen we als gemeente het nieuwe seizoen met elkaar van start laten gaan.
Plannen zijn gemaakt en worden uitgewerkt. We willen op deze dag een aantal activiteiten gaan combineren en 
de mogelijkheid bieden om als gemeente SAMEN dingen te doen, kennis te kunnen nemen en lekker gezellig bij 
te praten over de dan al weer achter ons liggende vakantie.

Het programma wat we uit gaan werken gaat oa het volgende bieden:

  • zaterdagmorgen een fietstocht voor de recreant, wellicht gecombineerd met een puzzeltocht door dorp en omgeving; de sportieve (race)fietsers gaan met elkaar een rondje maken door de omgeving een fietstocht van rond de 60 km. 
  • zaterdagmiddag dan een mogelijkheid tot sport en spel en denken we aan een ouder-kind toernooi / activiteit; 
  • vanaf 16.00 uur krijgen kringen/clubs/kinderkerk/creagroep/muziek en een ieder welke actief is binnen de gemeente de gelegenheid zich te presenteren; 
  • vanaf 17.00 uur gaan we de BBQ opwarmen en verzorgt de ZWO een hapje drankje en wie weet wat er nog meer op stapel staat;

Als u nu denkt, ik heb ook wel iets of ik help daar graag aan mee laat het ons dan weten.  Wij zullen de definitieve plannen uitwerken en bekendmaken, via een flyer, Kerknieuws en op de website van de Dorpskerk. Laten we ook hier de glorie van God in zien, dat we als gemeente in Zijn Naam, onder Zijn hoede, mogen gaan genieten van vakantie, allen weer veilig terug mogen komen en dit als gemeente met elkaar mogen delen. Dat we een dag samen kunnen zijn en aan elkaar vertellen wat een variatie aan activiteiten we hebben en ontplooien. 
 
De organisatie, Henk Treure, Kees Karsemeijer, Henk den Breejen en Henk Burger.

 

Informatiemarkt

markt.jpg

We willen op de startdag 29 augustus aan de kringen, clubs, kinderkerk, crea, muziek, CBB, en iedere andere groep die actief is binnen onze gemeente de mogelijkheid bieden zich te presenteren. Dit willen we doen in vorm van een informatiemarkt op het kerkplein. Op deze manier kan iedereen zien wat er allemaal gebeurt binnen de gemeente en krijgt de mogelijkheid ook zelf actief te worden. Ook is het voor alle kringen en clubs een goede gelegenheid om gemeenteleden te werven als deelnemer, leiding of anderszins. Hierbij dan ook een oproep aan alle kringen, clubs, etc. om zich via hendrik.ineke@planet.nl aan te melden voor deelname aan de informatiemarkt. We hopen dat iedereen zijn plekje in zal nemen op de informatiemarkt.
Henk Treure

Inhoud syndiceren