Welkom

De Hervormde gemeente Bleiswijk - Wijkgemeente Dorpskerk is een Hervormde kerkelijke gemeente binnen de Protestantse Kerk Nederland.

In onze kerk gebeurt veel. Allereerst in de erediensten waarbij de predikant, college van kerkrentmeesters, diaconie en ouderlingen direct betrokken zijn. Ook veel gemeenteleden zijn actief in allerlei werk dat in de gemeente gedaan wordt.

De gemeente is immers een ontmoetingsplaats, waar u van harte welkom bent. Op deze website willen we u informatie geven over het werk in en buiten onze kerkelijke gemeente. Er is voor de gemeenteleden veel praktische informatie terug te vinden over de dagelijkse gang van zaken.

Voor actuele gemeente informatie kunt u ook inloggen op het digitale kerkplein.

Jaarthema 'Bomen over groei'

bijbel_open.png

Mei – Groeien in gemeente zijn

We zijn alweer bij het vijde deel van het jaarthema 'Bomen over Groei' aangekomen. Deze maand staan we stil bij groeien in gemeente zijnDe afgelopen maanden hebben we stilgestaan bij diverse onderwerpen die horen bij groeien. Je hebt een beeld kunnen krijgen hoe je leerling kunt zijn van Jezus, kunt luisteren, hem na kunt volgen en kunt groeien in gerechtigheid.

Voor kringleiders is er een 
handleiding beschikbaar.  Als u die wilt ontvangen kunt u mailen naar henk.jans@filternet.nl of even bellen 010-5225 199. 

In de bijlage vindt u het groeiboekje wat u kunt gebruiken voor de bijbelstudie.

Kerkmuren verdwenen bij Openluchtzangdienst

Kerkmuren-660x330.jpg

Voor de tweede keer organiseert het IKO haar jaarlijkse Pinksterzangdienst op het Kranenburgplein op zondagmiddag 17 mei. Aanvang om 15.30uur.

Met medewerking van het Gospelkoor Spirit uit Capelle aan de IJssel o.l.v. Maarten Wassink hopen de gezamelijke IKO kerken op een feestelijk gebeuren waaraan ook een projectkoor met deelnemers van de eigen geloofsgemeenschappen zal meedoen. Naast alle liederen verzorgen de plaatselijke voorgangers de liturgie. Een deel van de collecteopbrengst is bestemd voor de bloemengroet die de vier geloofsgemeenschappen elkaar sturen op de zondag van pinksteren. De bloemen worden vervolgens in het licht van 'omzien naar elkaar' bezorgd bij een viertal gezinnen in het dorp. Traditioneel wordt deze pinksterzangdienst gehouden op de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren. Het is een moment voor de Bleiswijkse gelovigen hoe zij met elkaar vorm kunnen geven aan de Bijbelse begrippen liefde, vertrouwen en geloof.

Opendeurdienst Zondag 31 mei

ymca.png

Op zondag 31 mei is er weer een gezamenlijke OPENDEURDIENST. Dit keer in de Hervormde Dorpskerk. Het YMCA Gospel Choir zal hier haar medewerking aan verlenen. Het koor geeft, met 55 zang-  en 5 bandleden, het optreden! 
De dienst zal een " XK4U" dienst zijn. (experimentele kerkdienst voor jou). 
In overleg met Ds. Van Rooijen zal de dienst geheel door het YMCA team geleid worden. Het thema van de XK4U dienst  is "INGESCHAKELD"

De aanvang van die dienst is om 19.00 uur. De kerk is geopened vanaf 18.30 uur. Zorg dat je deze dienst niet mist, ook u /jij bent meer dan welkom.

Inhoud syndiceren