Welkom

De Hervormde gemeente Bleiswijk - Wijkgemeente Dorpskerk is een Hervormde kerkelijke gemeente binnen de Protestantse Kerk Nederland.

In onze kerk gebeurt veel. Allereerst in de erediensten waarbij de predikant, college van kerkrentmeesters, diaconie en ouderlingen direct betrokken zijn. Ook veel gemeenteleden zijn actief in allerlei werk dat in de gemeente gedaan wordt.

De gemeente is immers een ontmoetingsplaats, waar u van harte welkom bent. Op deze website willen we u informatie geven over het werk in en buiten onze kerkelijke gemeente. Er is voor de gemeenteleden veel praktische informatie terug te vinden over de dagelijkse gang van zaken.

Voor actuele gemeente informatie kunt u ook inloggen op het digitale kerkplein.Jeugddienst 1 februari 2015

Hoe ziet de hemel eruit?

Zondag 1 februari a.s. is er een jeugddienst waarbij ds. Menno Zandbergen uit Waddinxveen zal voorgaan.
Het thema is: hoe ziet de hemel eruit? Tijdens de dienst zal er worden verteld over de beelden die in de Bijbel worden gebruikt om de hemel te beschrijven (vanuit Openbaring).
Na de preek zullen we in kleine groepjes, met behulp van wat vragen het thema verder verdiepen.
Het wordt dus een interactieve dienst met ruimte voor je eigen verhaal en getuigenissen van anderen.
Aanvang 19.00 uur. Jij komt toch ook?

Jaarthema 'Bomen over groei'

liefde.png

Januari – Groeien in liefde?

Groeien in liefde is het tweede deelthema dat we in het kader van ons jaarthema behandelen. God zelf is de bron van liefde. Sterker nog, God is liefde zegt de Bijbel. Als we willen groeien in liefde komen we daarom als vanzelf bij Hem uit. Aan de hand van het groeiboekje kunt u zich in dit thema verdiepen. Alleen of samen met anderen. 

De gezamenlijke gesprekskring met de Gereformeerde Kerk rond het jaarthema komt op maandag 26 januari bij elkaar. Deze kringavond wordt gehouden bij de Fam. Kraaijenbos, Hoefweg 34. De avond begint om 20.00 uur. Als u aan wilt sluiten bij deze kring, van harte welkom. Geef het wel even door aan de fam. Kraaijenbos. (of stuur een berichtje aan Henk den Breejen)

In de bijlage vindt u het materiaal bij de bijbelstudie .

Inhoud syndiceren