Welkom

De Hervormde gemeente Bleiswijk - Wijkgemeente Dorpskerk is een Hervormde kerkelijke gemeente binnen de Protestantse Kerk Nederland.

In onze kerk gebeurt veel. Allereerst in de erediensten waarbij de predikant, college van kerkrentmeesters, diaconie en ouderlingen direct betrokken zijn. Ook veel gemeenteleden zijn actief in allerlei werk dat in de gemeente gedaan wordt.

De gemeente is immers een ontmoetingsplaats, waar u van harte welkom bent. Op deze website willen we u informatie geven over het werk in en buiten onze kerkelijke gemeente. Er is voor de gemeenteleden veel praktische informatie terug te vinden over de dagelijkse gang van zaken.

Voor actuele gemeente informatie kunt u ook inloggen op het digitale kerkplein.

Kerkdienst Gemist

Wilt u de kerkdiensten live mee luisteren of eerdere diensten terug luisteren kijk dan op de Kerkdienst Gemist pagina of ga direct naar www.kerkdienstgemist.nl

Interkerkelijk walking diner

Walking Diner

Na het succes van juni 2018 zal er volgend jaar, op zaterdag 8 februari 2020, opnieuw een walking diner georganiseerd worden met de verschillende kerken uit Bleiswijk. 

Het idee is dat we om 17.00 uur verzamelen in de ‘Open Hof’ en dat we vanaf 17.45 uur in groepjes van maximaal 6 personen (een gastvrouw/-heer en 4 gasten, bij voorkeur van verschillende kerkgenootschappen) met en bij elkaar gaan eten.

Voor het voor- en hoofdgerecht gaan we steeds naar een ander adres, waarbij we dan weer andere mensen treffen. Iedereen die meedoet hoeft slechts één gang te bereiden (voor maximaal 6 personen). Dit hoeft geen culinair hoogstandje te zijn, het gaat tenslotte om de ontmoeting met elkaar.

We eindigen met elkaar in de ‘Open Hof’ met een toetjesbuffet en afsluitend een kopje koffie/thee.

U kunt zich tot uiterlijk 1 januari aanmelden via onderstaande mailadres dan wel via de hieronder genoemde personen. Ook liggen er aanmeldingsformulieren in de hal van de Kerk en Rank. 

Het emailadres is: walkingdiner@gereformeerdekerkbleiswijk.nl 

Neem gerust contact met ons op als u nog vragen heeft. 

We hopen op een mooie ontmoeting met elkaar!

Renske Joustra (Dorpskerk), tel. 010 5218807

 Arlien Breugem (Het Anker), tel. 06 37296907

Elaine van der Linde (R.K. parochie)

Anneke van Ginneken (Driehoek gemeente), tel. 06 12327650

Josiane van Harn en Gerda Stougie (Open Hof), tel. 010 5218792

 

 

Alpha Bleiswijk

Alfa.jpg
Ontmoeten……………  Vragen ……………… Ontdekken

Met anderen op zoek gaan naar de zin van het leven. Dat doe je op Alpha. Ontmoeten is in deze cursus het belangrijkste. Heb je vragen over het leven of over het christelijk geloof? Dan is de Alpha-cursus echt iets voor jou. Na een lekkere maaltijd is er een inleiding op het thema van die avond, daarna gaan we in alle rust met elkaar in gesprek over vragen en gedachten die bij jou leven.
We komen ongeveer tien keer bijeen en naarmate de tijd vordert ga je meer ontdekken over de kern van het christelijk geloof. 
 Zin in een nieuwe uitdaging? Je bent van harte welkom op de Alpha-cursus die dit voorjaar door AlphaBleiswijk wordt georganiseerd. Zie voor meer informatie over o.a. de onderwerpen: www.alphanederland.org

Wil je meedoen of gewoon een keertje vrijblijvend kennismaken? Je bent hartelijk welkom op de informatieavond op maandag 20 januari 2020. Om 19.45 uur staat de koffie en de thee klaar. We beginnen om 20.00 uur en stoppen uiterlijk om 22.00 uur we komen samen in de Uitwijk, Kerkstraat 2.

De cursus start twee weken later en wel op maandag 3 februari.

Interesse of wil je meer informatie?   Je, u kunt contact op nemen met:

Wim Hendriks,    wr.hendriks@planet.nl,   06 1135 4158      
Arlien Breugem , arlienbreugem@live.nl   06 3729 6907

GEZAMENLIJKE KERSTNACHTDIENSTEN

Kerst.jpg

24 december 2019

Kerstavond vieren, doen we samen, in de Dorpskerk. Het beloven twee bijzondere diensten te worden. 

In beide diensten zal ds. Gerdina Loeve het thema “Samen delen” met ons delen. 

Beide diensten zullen muzikaal begeleid worden door “de Sprintersingers” uit Zoetermeer met begeleidend ensemble. Onder de gedreven leiding van dirigent Ies Roos.

Hij heeft samen met het koor weer een speciaal aantal liederen geselecteerd die het tot een prachtige avond zullen maken. Bij de Engelstalige liederen zal een beknopte vertaling via de beamer te zien zijn. ze zingen o.a.: Mary Did You know en Christmas overture. 

De samenzangliederen zullen worden begeleid door Evert Kraayenbos op het grote kerkorgel. Tijdens de beide diensten zal het beamteam er weer voor zorgen dat u alle liederen en schriftlezingen kunt meelezen op de schermen voorin de kerk.

Aanvang van de samenkomsten in de oude ‘Dorpskerk’ zijn:

1e samenkomst : 19.00uur 2e samenkomst : 22.00uur

Kerk open         : 18.30uur  Kerk open         : 21.30uur

Wij, als Gezamenlijke opendeurdienstcommissie, hopen u/jou/jullie allemaal te ontmoeten tijdens een van deze  samenkomsten. 

Deelnemen aan een kring, iets voor mij?


Deelnemen aan een kring; iets voor mij? Een kring is een groep van ongeveer
8 tot 12 mensen die elkaar ontmoeten, bijpraten en samen een stukje uit de
bijbel, een thema of een boek bespreken. In onderling overleg probeert de
kring maandelijks bijeen te komen.
Waarom een kring? Ons jaarthema is “een goed verhaal”, in een kring
luisteren we naar elkaars verhalen en inzichten. Zo willen we delen met en
leren van elkaar. Met de bedoeling te groeien in relatie met God, relatie
met elkaar en de samenleving.
Voel u/je welkom om dit seizoen opnieuw of voor het eerst deel te nemen aan
een kring! Kom nader kennismaken met elkaar en het kringwerk op woensdag 2
oktober in de Rank.
- Belangstellenden voor de overdagkringen zijn welkom om 10.00u.–11.45u.
- Belangstellenden voor de avondkringen zijn welkom om 20.00u –21.45u.

Verhinderd?    
Laat het weten aan:
Ds Wim de Bruin: 010-7860506 of                   
Missionair ouderling Wim Hendriks 06 11 354158 of                                 
wr.hendriks@planet.nl  (avondkringen)  

Enquête "Wat is de waarde van mijn kerk?

logokerk klein.png

 

Dit is een enquête welke ook
landelijk wordt gehouden door de PKN.

Als kerkenraad zijn we benieuwd
hoe u zelf over uw kerk in Bleiswijk denkt. Wij vragen ongeveer 10 minuten van
uw tijd om de vragen in te vullen. Doet u mee?

Meerdere exemplaren van het formulier nodig? Op het
kerkelijk bureau, in de hal van de kerk en op de website zijn ze te vinden.

Ga voor het enquête formulier, naar onderstaande link.

http://www.dorpskerkbleiswijk.nl/sites/default/files/private/vragenlijst

%20waarden%202019.pdf

Grote Loterij Najaarsmarkt

In totaal zijn van vijf loten de prijzen nog niet afgehaald., t.w:

2e prijs lot nr 2115 bon van Hans van Stralen ,€400,

3e prijs lot nr3135 bon van Toon van Dijk €300-

4e prijs lot nr4353 bon van Juwelier de Boer €150-,

7e prijs lot nr4058 bon van Storre woninginrichting €50-

8e prijs lot nr5884 bon van der Linden interieur €50-

Winnaars kunnen zich melden in de Rank.

Inhoud syndiceren