Welkom

De Hervormde gemeente Bleiswijk - Wijkgemeente Dorpskerk is een Hervormde kerkelijke gemeente binnen de Protestantse Kerk Nederland.

In onze kerk gebeurt veel. Allereerst in de erediensten waarbij de predikant, college van kerkrentmeesters, diaconie en ouderlingen direct betrokken zijn. Ook veel gemeenteleden zijn actief in allerlei werk dat in de gemeente gedaan wordt.

De gemeente is immers een ontmoetingsplaats, waar u van harte welkom bent. Op deze website willen we u informatie geven over het werk in en buiten onze kerkelijke gemeente. Er is voor de gemeenteleden veel praktische informatie terug te vinden over de dagelijkse gang van zaken.

Voor actuele gemeente informatie kunt u ook inloggen op het digitale kerkplein.

Start-zaterdag 27 augustus 2016

Vorig jaar hebben we voor het eerst een zogeheten start-zaterdag georganiseerd.
Een dag waarop kringen en clubs zich konden presenteren. Waarop we zijn wezen
fietsen zowel sportief als ook recreatief en afgesloten hebben met een heerlijke BBQ. 
Ook dit jaar willen we weer zo’n dag organiseren, namelijk op zaterdag 27 augustus 2016. Het programma is nog niet bekend, maar u kunt zich wel al aanmelden voor de barbecue.

Deze zal plaatsvinden op D.V. zaterdag 27 augustus vanaf 17:30 uur in de Rank. De barbecue is een mooi moment om gezellig met elkaar samen te zijn en bij te praten na de vakantieperiode. Uiteraard onder het genot van een lekker hapje en een drankje.

De kosten zijn € 8,50 voor volwassenen, € 5,00 voor kinderen (4 t/m 12 jaar). Kinderen tot 4 jaar eten gratis mee.

Meer informatie en aanmelden vindt u op het aanmeldformulier.

Najaarsmarkt zaterdag 17 september 2016

De voorbereidingen voor de najaarsmarkt zijn in volle gang. We zitten dringend verlegen om lotenverkopers. En je kunt ons echt helpen door een paar uur in een kraam op de markt te staan, of na afloop van de markt te helpen met opruimen.

  • De opbrengst van de markt is dit jaar bestemd voor het onderhoud van het schilderwerk van onze Dorpskerk en een deel wordt geschonken aan  de plaatselijke Voedselbank, en dan in het bijzonder ten behoeve van de kinderen.
  • Heb je spulletjes of kleding voor de markt, dan kun je contact opnemen met Wieke van der Spek. Wieke is ook op zoek naar een droge schone ruimte om ingezamelde kleding te kunnen bewaren.  Tel. 079-5933833. 
  • We zoeken ook versterking van de Najaarsmarktcommissie, het is heel boeiend, en heel gezellig met een leuk team. 
  • Mocht je een idee hebben voor een leuke nieuwe activiteit, om de markt wat te verlevendigen, en op te frissen, geef hetdoor, dan werken wij het uit. 
  • Je begrijpt vast wel,  zo’n dag organiseren dat kunnen wij niet zonder uw en jouw hulp. Je kunt je opgeven bij Leo & Edith Krijgsman,  tel. 010-5212110.      

Namens de Najaarsmarktcommissie,  Leo Krijgsman,
voorzitter.

Gezamelijke Opendeurdienst 25 september

De gezamenlijke opendeurdienst heeft als thema:

"WAAROM JEZUS"

Wat doe jij met je leven? Waar kies jij voor? Waarom zou jij voor Jezus kiezen?

Ds. Niels de Jong uit Rotterdam wil helpen om door verschillende religies te vergelijken, een juiste keuze te maken in je leven en legt uit waarom je die moet maken. 

Tamara van Beelen zal deze samenkomst begeleiden met piano en zang.

Plaats : OPEN HOF kerk (Gereformeerde kerk) Dorpsstraat.

Aanvang : 19.00 uur
Kerk open : 18.30 uur

Wij verwachten, net als bij de vorige dienst, dat het druk zal worden dus wees op tijd. Na afloop is er koffie, thee, limonade en natuurlijk gelegenheid na te praten. Graag tot ziens op 25 september.

Van harte welkom namens de gezamenlijke evangelisatiecommissie van de “Open Hof” kerk en “de Dorpskerk” Bleiswijk.

Inhoud syndiceren