Welkom

De Hervormde gemeente Bleiswijk - Wijkgemeente Dorpskerk is een Hervormde kerkelijke gemeente binnen de Protestantse Kerk Nederland.

In onze kerk gebeurt veel. Allereerst in de erediensten waarbij de predikant, college van kerkrentmeesters, diaconie en ouderlingen direct betrokken zijn. Ook veel gemeenteleden zijn actief in allerlei werk dat in de gemeente gedaan wordt.

De gemeente is immers een ontmoetingsplaats, waar u van harte welkom bent. Op deze website willen we u informatie geven over het werk in en buiten onze kerkelijke gemeente. Er is voor de gemeenteleden veel praktische informatie terug te vinden over de dagelijkse gang van zaken.

Voor actuele gemeente informatie kunt u ook inloggen op het digitale kerkplein.

Kerstengelenproject

engel.png

In de afgelopen jaren heeft het kerstengelenproject een plaats gekregen binnen onze beide kerken. In verscheidenheid hebben we hetzelfde project opgezet en invulling gegeven. We zijn vertrouwd geraakt met het verschijnen van een engel in de adventsperiode. Dit jaar is dan ook besloten om het engelenproject gezamenlijk te organiseren en hiermee presenteren wij onze gemeenschappelijke Engelenkrant 2015. De kerstengelencomités hebben samen één lijn uitgezet. Wederzijds pastoraat, omzien naar elkaar, is het uitgangspunt van het engelenproject. Enkele sleutelwoorden hiervoor zijn: verwondering, gastvrijheid, aandacht, ontvangen en ontmoeten. De engelen zijn actief in de adventsperiode, zij bieden zich in verschillende vormen aan. In de loop van de adventsperiode kan de engel contact leggen, ook voor één of meerdere ontmoetingen/bezoeken. We realiseren ons dat de samenwerking voor ons allen nieuw is. Met grote zorgvuldigheid en voorzorg zullen de comités de matches tussen engelen en ontvangers maken, rekening houdend met de gezindte van zowel de engelen als de ontvangers.

Wij wensen u een warme adventsperiode en een gezegende kersttijd. 

Opendeurdienst 29 November

De gezamenlijke Opendeurdienst van  Zondagavond  29 november, die in de Hervormde Dorpskerk te Bleiswijk zal plaatsvinden, heeft als thema: "Je leeft maar een keer". Tijdens de dienst is er een gastoptreden van het Christelijk mannenkoor "Scheveningen" afgekort "CMS" onder de enthousiaste leiding van dirigent Everhard Zwart.

Naast optredens in het congresgebouw Den Haag, de Doelen Rotterdam, concertgebouw Amsterdam,  enz., verlenen zij ook regelmatig optredens bij zang en kerkdiensten. Het koor bestaat momenteel uit 75 leden. In de Dorpskerk zal men met  een bezetting van ongeveer 55 zangers aanwezig zijn.

De geweldige akoestiek in de kerk en het overweldigende volume van het 55 koppige koor zorgen voor een waar luister/meezing genot. De leiding/overdenking van deze avond zal in handen zijn van Ds. Stougie uit Berkel en Rodenrijs.

datum : 29 november  2015
aanvang : 19.00 uur
Kerk open : 18.30 uur 
Plaats : Hervormde dorpskerk Kerkstraat 4 Bleiswijk 
Organisatie : Gezamenlijke Opendeurdienst commissie

Wij verwachten dat het vol zal zijn dus kom op tijd zodat u / jij er ook bij kunt zijn. Van harte welkom namens de gezamenlijke Gereformeerd / Hervormde Evangelisatiecommissie. Na afloop van de dienst is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een kop koffie/thee.

Jaarthema “Ontmoeten”

openbijbel.png

Dit jaar is het thema ‘ontmoeten’. De ontmoeting met de ander kan ons verwonderen, verrassen, of juist verwarren. We worden erdoor aan het denken gezet, geprikkeld, of juist getroost. Natuurlijk is de ontmoeting met God een terugkerend thema in het hele jaar. Het thema bouwt dus voort op dat van afgelopen jaar, waarin we het hadden over groeien in geloof en discipelschap.
Het thema werken we uit in ontmoetingen met elkaar en met personen uit de Bijbel. Elke maand, van oktober tot en met april, staat een persoon uit de Bijbel centraal. Er is een bijbelleesrooster om deze persoon te volgen. Die persoon ontmoet andere mensen, en wij ontmoeten die persoon. 
Door de ontmoeting met hem of haar leren we over geloof van mensen in God, en leren we hoe geloof in God in je leven een plaats kan hebben. De ontmoeting met bijbelse personen biedt de mogelijkheid om over je eigen dagelijks leven na te denken, wie jij ontmoet, en wat die ontmoeting met jou en met de ander doet.
Naast het Bijbelleesrooster komen de personen terug in de diensten en is er iedere maand materiaal beschikbaar om als kring of gespreksgroep mee aan de slag te gaan. De volgende personen komen dit seizoen aan de orde:

 

Het Bijbelleesrooster en het materiaal voor de kringen kunt u via de bovenstaande link downloaden, maar er liggen ook exemplaren in de hal van de kerk en de Rank. Met vragen/opmerkingen/ideeën kunt u het beste contact opnemen met Henk den Breejen
(henk.jans@filternet.nl / 010-5225 199)

Inhoud syndiceren