Kerkenraad

De kerkenraad is samengesteld uit ouderlingen, diakenen, kerkrentmeesters en de predikant en bestaat uit de volgende personen (in alfabetische volgorde):

Mevr. L. (Leni) van Alphen-van der Spek

Mevr. L. (Leni) van Alphen-van der Spek

Ouderling

Mevr. A. (Ans) van den Berg-Duijndam

Mevr. A. (Ans) van den Berg-Duijndam

Diaken

Dhr. R. (Richard) Broekhuijsen

Dhr. R. (Richard) Broekhuijsen

Ouderling-Kerkrentmeester

Ds. W.M. (Wim) de Bruin

Ds. W.M. (Wim) de Bruin

Preses

Mevr. C. (Cora) Goedegebure-Molenaar

Mevr. C. (Cora) Goedegebure-Molenaar

Diaken

Mevr. W.H. (Willy) Helmendach-Huibregtse

Mevr. W.H. (Willy) Helmendach-Huibregtse

Ouderling

Dhr. W.R. (Wim) Hendriks

Dhr. W.R. (Wim) Hendriks

Missionair ouderling

Mevr. A. (Aline) Hendriks-Hofman

Mevr. A. (Aline) Hendriks-Hofman

Diaken

Mevr. E. (Edith) Krijgsman-Oord

Mevr. E. (Edith) Krijgsman-Oord

Ouderling

Dhr. G. (Gijs) van Laviere

Dhr. G. (Gijs) van Laviere

Ouderling-Scriba

Mevr. D.P. (Erna) Pieters-van Wageningen

Mevr. D.P. (Erna) Pieters-van Wageningen

Ouderling

Mevr. A. (Anja) Oord-van den Bogerd

Mevr. A. (Anja) Oord-van den Bogerd

Ouderling

Dhr. J. (Jan) Rodenburg

Dhr. J. (Jan) Rodenburg

Diaken

Vacant

Vacant

Vacant Ouderling-kerkrentmeester

Mevr. M.J. (Marjon) van IJperen-Spelt

Mevr. M.J. (Marjon) van IJperen-Spelt

Ouderling-kerkrentmeester