Kerkenraad

De kerkenraad is samengesteld uit ouderlingen, diakenen, kerkrentmeesters en de predikant en bestaat uit de volgende personen (in alfabetische volgorde):

Vacant

Vacant

Ouderling

Vacant

Vacant

Ouderling

Dhr. W. (Wim) van den Berg

Dhr. W. (Wim) van den Berg

Ouderling-Kerkrentmeester

Ds. W.M. (Wim) de Bruin

Ds. W.M. (Wim) de Bruin

Preses

Mevr. C. (Cora) Goedegebure-Molenaar

Mevr. C. (Cora) Goedegebure-Molenaar

Diaken

Mevr. W.H. (Willy) Helmendach-Huibregtse

Mevr. W.H. (Willy) Helmendach-Huibregtse

Ouderling

Vacant

Vacant

Ouderling

Mevr. A. (Aline) Hendriks-Hofman

Mevr. A. (Aline) Hendriks-Hofman

Diaken

Dhr. L.P. (Leo) Krijgsman

Dhr. L.P. (Leo) Krijgsman

Diaken

Dhr. C.J.  (Kees) Karsemeijer

Dhr. C.J. (Kees) Karsemeijer

Diaken

Dhr. G. (Gijs) van Laviere

Dhr. G. (Gijs) van Laviere

Ouderling-Scriba

Mevr. A. (Anja) Oord-van den Bogerd

Mevr. A. (Anja) Oord-van den Bogerd

Ouderling

Mevr. D.P. (Erna) Pieters-van Wageningen

Mevr. D.P. (Erna) Pieters-van Wageningen

Ouderling

Mevr. M.J. (Marjon) van IJperen-Spelt

Mevr. M.J. (Marjon) van IJperen-Spelt

Ouderling-kerkrentmeester

Dhr. A. (Alexander) van der Windt

Dhr. A. (Alexander) van der Windt

Jeugdouderling