Kerkenraad

De kerkenraad is samengesteld uit ouderlingen, diakenen, kerkrentmeesters en de predikant. De kerkenraad kent een moderamen (dagelijks bestuur) dat bestaat uit de volgende personen:

Ds. Wim de Bruin

Ds. Wim de Bruin

Preses, predikant

Gijs van Laviere

Gijs van Laviere

Ouderling-Scriba

Kees Karsemeijer

Kees Karsemeijer

Diaken

Koos van Herk

Koos van Herk

Ouderling-Kerkrentmeester

De kerkenraad bestaat naast het moderamen uit de volgende personen (alfabetisch):

Wim van den Berg

Wim van den Berg

Ouderling-Kerkrentmeester

Ronald de Gier

Ronald de Gier

Jeugdouderling

Cora Goedegebure

Cora Goedegebure

Diaken

Aline Hendriks

Aline Hendriks

Diaken

Martine Hendriks

Martine Hendriks

Ouderling

Leo Krijgsman

Leo Krijgsman

Diaken

Paul Lieverse

Paul Lieverse

Ouderling

Esther Rijnsburger

Esther Rijnsburger

Missionair ouderling