Vrienden van de Dorpskerk

Stichting Vrienden van de Dorpskerk Bleiswijk is opgericht op 7 november 1997 met als doel het verwerven van financiële middelen voor de restauratie van de Bleiswijkse Dorpskerk, het oudste monument in de gemeente Lansingerland. Meer specifiek is de doelstelling van de stichting bij te dragen aan het behoud van het rijksmonument, de eeuwenoude Dorpskerk van Bleiswijk. Daartoe verzamelt zij gelden voor de restauratie van het gebouw en de inrichting daarvan. In de loop der jaren heeft de stichting rond € 145.000 beschikbaar gesteld voor de restauratie van o.a. de kerk zelf en het orgel.

Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Dorpskerk Bleiswijk bestaat uit:

Jan Dammes – voorzitter
Co Neeteson – secretaris-penningmeester
Barry Vreugdenhil – lid
Dick van der Lecq – adviseur

De Stichting spant zich in voor: 

  • het werven van donateurs;
  • het interesseren van sponsors en subsidie verlenende fondsen voor eenmalige grotere uitgaven;
  • het organiseren van 5 concerten per jaar in de dorpskerk.

De stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Midden-Holland onder nummer: 41174500.

Concerten

Het kerkgebouw met zijn excellente akoestiek, orgel en historische omgeving bevordert het culturele leven in Bleiswijk. Bij de concerten speelt het orgel een onmisbare rol. Uitvoerenden zijn koren en muziekgezelschappen uit Bleiswijk en de regio. De concerten zijn laagdrempelig; de meeste zonder toegangsprijs en met een collecte bij de uitgang. In de pauze wordt koffie/thee aangeboden.

Zijaanzicht van kerk.

Contact

Voor meer informatie over de Stichting Vrienden van de Dorpskerk Bleiswijk kunt u contact opnemen met:

Co Neeteson
Tel. 010-5213312
vriendendorpskerkbleiswijk@
gmail.com

Als u donateur wilt worden of meer informatie ontvangen over de Stichting, stuur dan een berichtje naar bovenstaand email adres.

Giften

Giften zijn van harte welkom op onderstaand bankrekeningnummer t.n.v. Stichting Vrienden van de Dorpskerk te Bleiswijk:

IBAN: NL44 RABO 0107626195

ANBI

Op 6 oktober 2006 heeft de Belastingdienst de stichting aangemerkt als ANBI en per 1 januari 2012 is deze ook aangemerkt als culturele ANBI.