Beamteam

Tijdens de erediensten wordt er gebruik gemaakt van de beamer voor het projecteren van de afkondigingen en de liturgie. Tijdens de reguliere avonddiensten worden alleen de afkondigingen geprojecteerd.

Het gebruik van de beamer wordt verzorgd door het Beamteam onder de verantwoordelijkheid van de Kerkenraad. Het Beamteam bestaat uit verschillende (voornamelijk jeugdige) gemeenteleden die zich elke week de dienst voorbereiden en tijdens de dienst de beamer bedienen.

Om foto’s, filmpjes of andere presentaties te vertonen dient er altijd uiterlijk woensdag een verzoek te worden ingediend bij de scriba. PowerPoint presentaties dienen te worden aangeleverd in .ppt formaat. Filmpjes kunnen worden aangeleverd in .wmv formaat. Om de diensten goed te kunnen voorbereiden moeten foto’s, presentaties of filmpjes uiterlijk vrijdagmiddag 16.00 uur binnen zijn via beamteam@dorpskerkbleiswijk.nl.

Contact

Voor vragen over het gebruik van de beamer kunt u contact opnemen met:
beamteam@dorpskerkbleiswijk.nl

Voor technische vragen kunt u contact opnemen met:

Arjan Stolk
krmstolk@gmail.com