Kringen

Bijbelgesprekskringen dienen tot opbouw van de gemeente en komen eens per maand bijeen. In de groep is ruimte voor:

  • studie van de bijbel,
  • thema’s,
  • gebed,
  • zingen,
  • delen (van een stuk) van je leven,
  • nieuwe mensen,
  • gezelligheid en/of actie.

Op de kring, waarin ontmoeting  een belangrijk onderdeel is, zitten gemeenteleden in de regel door elkaar, jong en oud, student en werkend etc. Hier wordt indien gewenst en nodig van afgeweken, Bleiswijk kent ook een interkerkelijke kring met alleen ouderen in een zorgcentrum.

Het aantal deelnemers kan variëren van 7 tot 14 personen. Van een kring met 15 of meer worden indien mogelijk twee kringen gemaakt. Het seizoen loopt van half september tot en met Pinksteren.

Gebedskring

Elke 1e en 3e woensdag van de maand komt een kleine groep gemeenteleden bijeen om voor kerk en de wereld te bidden. U kunt ook meedoen!

Het is ook mogelijk gebedsonderwerpen, zowel voorbeden als onderwerpen
waar u dankbaar voor bent door te geven. Anderen zullen deze punten in het gebedshalfuur verwoorden.

Wanneer?
Elke 1e en 3e woensdag van de maand

Waar?
De Uitwijk, Kerkstraat 2

Hoe laat?
Vanaf 19.00 tot 19.30 uur

Contact

Voor meer informatie over de Gebedskring kunt u contact opnemen met:

Dhr. Wim Hendriks
Tel. 010-2309757
wr.hendriks@planet.nl

Gezamenlijke Bijbelkring
in “De Leeuwerik”

Elke 4e woensdag middag in de maand, tijdens het winterseizoen, vindt in “De Leeuwerik” een Bijbelkring voor ouderen plaats (N.H.- Geref. en R.K.).

De leiding is bij toerbeurt in handen van één van de hervormde- of gereformeerde predikanten.

Wanneer?
Elke 4e woensdag van de maand

Waar?
De Leeuwerik, Leeuwerikstraat 4

Hoe laat?
Van 13.30 tot 14.30 uur

 

Contact

Voor meer informatie over de Gezamenlijke Bijbelkring in “De Leeuwerik” kunt u contact opnemen met:

Ds. Wim de Bruin
predikant@dorpskerkbleiswijk.nl

Interkerkelijke groeigroep

Openstaand voor de eigenheid van elk groepslid gaan wij in gesprek met elkaar. Elke maand behandelen wij een nieuw thema uit het boekje van het Evangelisch Werkverband. Onze meningen en uitspraken worden getoetst aan wat de Bijbel ons hierover zegt.

Wij komen een keer per maand bij elkaar en kiezen gezamenlijk de nieuwe datum voor de volgende maand.

Nieuwsgierig geworden? Doe gewoon een keer vrijblijvend mee!

Contact

Voor meer informatie over de Interkerkelijke groeigroep kunt u contact opnemen met:

Mevr. Nellie Kraayenbos
Tel. 010-5215733 – of spreek de voicemail in.

Kring Zonder Naam

Wij zijn een kring ontstaan door het samenvoegen van verschillende kringen. Onze deelnemers zijn tussen de 30 en 60 jaar oud, de meeste leden van de kring hebben kinderen, een baan en/of doen vrijwilligerswerk.

Wij komen 1 keer in de maand bij elkaar en volgen een boekje, dat wij gebruiken als handleiding voor de invulling van de avonden.

Met elkaar lezen we in de Bijbel en gaan we in gesprek over hoe het geloof een plek krijgt in ons leven. Wij vinden het fijn om zo met elkaar samen te komen en met elkaar het fijne en het nare te delen van onze levens. Op deze manier staan wij graag om elkaar heen.

Denk je dat je past bij onze kring? Neem dan contact op met Hans Laban.

Wanneer?
Elke 1e donderdag van de maand

Waar?
Toerbuurt bij iemand thuis

Hoe laat?
Vanaf 20.00 uur

Woensdagavondkring

Deze gemêleerde kring komt eens per maand bij iemand thuis bijeen. We maken gebruik van het materiaal van het Evangelisch Werkverband. Hoewel er een kringleider is bereiden ook alle leden het hoofdstuk van de avond thuis voor, zodat we regelmatig door elkaar verrast worden en ook van anderen leren. We zingen een paar liederen en bidden voor kerk en wereld ver weg en dichtbij. Deze maandelijkse ontmoetingen zijn gezellig en leerzaam. Het is niet alleen goed voor je eigen geestelijke gezondheid, dus ook de gemeente in zijn geheel wordt erdoor gebouwd.

Wanneer?

Woensdagavond

Waar?

Toerbuurt bij iemand thuis

Hoe laat?
Vanaf 20.00 uur

Contact

Voor meer informatie over de Woensdagavondkring kunt u contact opnemen met:

Dhr. Wim Hendriks
Tel. 010-2309757
wr.hendriks@planet.nl

Woensdagmorgen Bijbelkring

De leden van de Woensdagmorgen Bijbelkring ontmoeten elkaar maandelijks om bij te praten en samen een stukje uit de bijbel te bespreken m.b.v. een boekje. Deze kring wordt bezocht door plm. 16 personen. Als u dit teveel vindt moet u zich toch melden, want als de groep groter wordt wil ds. Wim de Bruin – de kringleider van de ochtend – de kring gaan splitsen en er twee van maken. 

Wanneer?

In onderling overleg komt de kring maandelijks bijeen op woensdagmorgen. in de Rank van 10.00u – 11.30u.

Waar?

De Rank, Kerkstraat 13

Hoe laat?
Van 10.00 uur – 11.30 uur

Contact

Voor meer informatie over de Woensdagmorgen Bijbelkring kunt u contact opnemen met:

Ds. Wim de Bruin
predikant@dorpskerkbleiswijk.nl