Bijzondere diensten

Heilig avondmaal

Het Heilig Avondmaal wordt op vier zondagen in het jaar en op de Goede Vrijdag gevierd. De zondag voorafgaand aan de viering van het Heilig Avondmaal wordt er aandacht besteed aan de voorbereiding. De dankzegging is in de avonddienst.  Voor de ouderen is er gelegenheid (rond de morgendienst) het Heilig Avondmaal in De Tuinen te vieren, in aanwezigheid van de predikant, een wijkouderling en een diaken.

‘Samen Jong’ diensten

Regelmatig is er ’s morgens een Samen Jong Dienst. Deze dienst wordt mede ingevuld door de Jeugddienstcommissie. 

Gezinsdiensten

In de maand juli is er een sluitingsdienst van het winterwerk (overstapdienst) en in de maand september een openingsdienst van het winterwerk. Beide diensten vinden ’s morgens plaats.

Doop bediend door dominee aan baby.

Dopen

Bediening van de Heilig Doop vindt plaats als ouders dat verlangen kenbaar maken aan de Kerkenraad. Voorafgaande aan de dienst wordt er een doopzitting gehouden, waar de doopouders zich, met de predikant en de wijkouderling, bezinnen op de rijke betekenis van dit sacrament. 

Voor meer informatie over de bediening van de doop kunt u contact opnemen met: predikant@dorpskerkbleiswijk.nl.

Zegen uitgesproken over bruidspaar.

Trouwen

Zij, die Gods zegen over hun huwelijk verlangen, dienen dat vroegtijdig aan de predikant, kerkenraad en koster (via het kerkelijk bureau) kenbaar te maken. Meestal vinden er twee of drie voorbereidende gesprekken plaats met de predikant.

Voor meer informatie over inzegening van een huwelijk kunt u contact opnemen met: predikant@dorpskerkbleiswijk.nl.

Overlijden

In overleg met de begrafenisondernemer, familie en betrokken predikant wordt de dienst van Woord en Gebed vastgesteld.

Het heengaan van gemeenteleden wordt in de erediensten op de eerstvolgende zondag bekend gemaakt voorafgaand aan de dienst der gebeden.

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar (eind november) worden in de eredienst alle gemeenteleden herdacht, die in het afgelopen kerkelijk jaar gestorven zijn. Alle betrokken families worden via een brief door de kerkenraad voor deze dienst uitgenodigd.