Kerkenwerk

Commissies

Hoewel de kerkenraad eindverantwoordelijk is voor het werk in de kerk, kan en wil ze dit werk niet alleen doen. Kerk ben je immers samen. Om zoveel mogelijk gemeenteleden bij het gemeenteopbouwwerk te betrekken zijn er diverse commissies gevormd die de kerkenraad bijstaan.

Zie pagina Commissies voor een overzicht van de Commissies.

Jeugdwerk

De jongeren zijn onderdeel van de gemeente van Christus, bouwstenen van de kerk. De gemeente heeft als taak de kinderen en de jonge mensen te koesteren en te bewaren bij het evangelie. De jeugdouderling begeleidt en coördineert de diverse onderdelen van het jeugdwerk.

Voor meer informatie welke activiteiten worden georganiseerd voor jongeren, bekijk de pagina Jeugdwerk.

Kringen

Onze kerk hecht veel waarde aan het regelmatig samen komen in een kleine groep. In een ontspannen sfeer elkaar ontmoeten om van elkaar en de bijbel te leren.

Daarom stimuleren we jongere en oudere gemeenteleden niet alleen de kerkdiensten te bezoeken, maar ook mee te doen in een kleine groep/ bijbelkring. Juist daar mogen we dicht bij de Bron de onderlinge liefde in “Woord en Gebed” oefenen om te groeien in naastenliefde en omzien naar elkaar.

Bekijk de pagina Kringen voor een overzicht van de verschillende bijbelkringen en sluit u aan!