Kerkbeheer

Het totale beheer van de kerkgemeente berust bij het College van Kerkrentmeesters, afgekort: CvK. Het CvK draagt zorg, voor de financiën en die van de  goederen van de kerkelijke gemeente, zoals het kerkgebouw, de pastorie, de kosterswoning, verenigingsgebouw(en) en het overig onroerend goed.

Samenstelling

Het College van Kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente Bleiswijk – Wijkgemeente Dorpskerk bestaat uit de volgende personen (in alfabetische volgorde):

Rekeningnummers

CvK Hervormde Gemeente Bleiswijk

IBAN: NL74 RABO 0373716443

Indien er geen betalingskenmerk bekend is, graag o.v.v. het betreffende doel.

 

Kerknieuws

IBAN: NL75 INGB 0003461861

Dhr. A.J. (Aad) van den Berg Toegevoegd Secretaris
Dhr. R.D. (Richard) Broekhuijsen Ouderling-Kerkrentmeester, voorzitter
Dhr. W.M. (Pim) van der Neut Kerkrentmeester
Vacant Ouderling-Kerkrentmeester
Mevr. M.J. (Marjon) van IJperen-Spelt Ouderling-Kerkrentmeester, penningmeester

Periodieke gift

Een periodieke gift biedt u de mogelijkheid om uw gift(en) aan onze kerkelijke gemeente volledig fiscaal aftrekbaar te maken. Zo kunt u uw kerkelijke bijdrage (bijvoorbeeld Kerkbalans, Paascollecte, etc.) verhogen zonder dat het u extra geld kost.

Meer informatie

Voor meer informatie over hoe u gebruik kunt maken van deze regeling, download onderstaand PDF document: Periodieke giften.pdf.

 

Solidariteitskas

Ingevolge een besluit van de Generale synode wordt van alle belijdende leden en de doopleden vanaf 18 jaar een jaarlijkse bijdrage gevraagd van €10. Daarvan maakt het CvK de helft over aan de PKN.

Verjaardagsfonds

Het Verjaardagsfonds van de Hervormde Gemeente Bleiswijk – Wijkgemeente Dorpskerk is opgericht in september 1970.

In al die jaren heeft het Verjaardagsfonds de volgende projecten financieel gesteund;
• restauratiewerkzaamheden en uitbreiding orgel
• elektrische verlichting kroonlampen in de kerk
• vernieuwing van het interieur van ons verenigingsgebouw “De Rank”
• kapstokken in de Kerk
• nieuwe fietsenstalling bij de Kerk
• gietijzeren hekwerk voor het Kerkplein
• restauratie van de tekstborden aan beide zijden van de preekstoel
• sierstraatwerk

Sinds  augustus 2020 spaart het Verjaardagsfonds voor de videocamera, I-pad, en een nieuwe laptop dit i.v.m. het mogelijke maken van livestream uitzendingen tijdens de kerkdiensten, welke inmiddels al ook al in gebruik genomen zijn, maar die nog niet geheel betaald zijn.

Het gehele jaar door zijn er in totaal 10 dames op pad om alle jarigen van 21 jaar en ouder en die lid zijn van onze kerk te feliciteren met hun verjaardag namens de Kerk. De jarige krijgt daarbij elk jaar een nieuwe verjaardagskaart.

Er zijn leden die aangegeven hebben hier geen prijs meer op te stellen, daar komen we dan ook niet meer langs. Mocht u er wel weer prijs op stellen dat er iemand langskomt, laat dit dan aan ons weten. Is er niemand langs geweest en u bent wel lid van de Hervormde Gemeente Bleiswijk-wijkgemeente Dorpskerk laat het ons dan ook weten, dan gaan wij uitzoeken hoe dat komt.

Mocht het zo zijn dat u niet thuis was en de desbetreffende dame ook op later tijdstip u niet aangetroffen heeft en u toch ons project wilt steunen, dan kunt u het geld in het meegeleverde zakje doen en deze inleveren in de brievenbus bij het Kerkelijk Bureau. Wilt u dan wel dan wel op het envelopje “Ter attentie van het Verjaardagsfonds”  vermelden. U kunt uw gift ook direct overmaken op het rekeningnummer van het Verjaardagsfonds, wat hiernaast vermeld is.

Kerkelijk bureau

Kerkstraat 13, 2665 BD Bleiswijk
Tel: 010-5213810

kerkelijkbureau@dorpskerkbleiswijk.nl 

Het bureau is geopend op donderdag van 9.00 – 12.00 uur.

Contact

Voor meer informatie over de het Verjaardagsfonds kunt u contact opnemen met:

Kees en Liesbeth Vreugdenhil
Tel. 010-3418962
kees_liesbeth@hotmail.com

Giften

Giften zijn van harte welkom op onderstaand bankrekeningnummer t.n.v. het Verjaardagsfonds:

IBAN: NL97 RBRB 8801073194

Actie Kerkbalans

In heel Nederland staan kerkdeuren open voor iedereen. Dat is alleen mogelijk als parochies en gemeenten financieel worden gesteund. Kerkgebouwen moeten worden onderhouden; pastores en dominees moeten kunnen voorzien in hun levensonderhoud. 

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk, de Oudkatholieke Kerk van Nederland, en, sinds 2018, de Evangelische Broedergemeente. Al sinds 1973 werken deze kerkgenootschappen samen in de Actie Kerkbalans en doen zo een beroep op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage ten behoeve van de plaatselijke parochie, gemeente en kerk.

Jaarlijks zijn meer dan een half miljoen vrijwilligers in de weer, die enkele honderden miljoenen euro’s bij elkaar krijgen. Kerkbalans is daarmee de grootste financiële inzamelingsactie van Nederland. 

Bent u lid van de Hervormde Gemeente Bleiswijk – Wijkgemeente Dorpskerk? Dan ontvangt u eind januari een brief. Daarin staat waar uw bijdrage precies voor nodig is en via het antwoordformulier bij de brief kunt u aangeven hoeveel u wilt bijdragen. 

Geen brief ontvangen? Neem dan contact op met het Kerkelijk bureau: 

Kerkelijk bureau
Kerkstraat 13
Tel. 010-5213810
kerkelijkbureau@dorpskerkbleiswijk.nl

Het bureau is geopend op donderdag van 9.00 – 12.00 uur.