Kerkbeheer

Het totale beheer van de kerkgemeente berust bij het College van Kerkrentmeesters, afgekort: CvK. Het CvK draagt zorg voor de financiën en die van de  goederen van de kerkelijke gemeente, zoals het kerkgebouw, de pastorie, de kosterswoning, verenigingsgebouw(en) en het overig onroerend goed.

Samenstelling

Het College van Kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente Bleiswijk – Wijkgemeente Dorpskerk bestaat uit de volgende personen:

Rekeningnummers

CvK Hervormde Gemeente Bleiswijk

IBAN: NL74 RABO 0373716443

Indien er geen betalingskenmerk bekend is, graag o.v.v. het betreffende doel.

 

Kerknieuws

IBAN: NL75 INGB 0003461861

Wim van den Berg Ouderling-Kerkrentmeester, voorzitter
Steven van Dam Ouderling-Kerkrentmeester, secretaris
Mickael Vlasblom Kerkrentmeester, penningmeester
Koos van Herk Ouderling-Kerkrentmeester

Periodieke gift – iets voor u?

Een periodieke gift biedt u de mogelijkheid om uw gift(en) aan onze kerkelijke gemeente volledig fiscaal aftrekbaar te maken. Zo kunt u uw kerkelijke bijdrage (bijvoorbeeld Kerkbalans, Paascollecte, etc.) verhogen zonder dat het u extra geld kost.

Uw gift is een periodieke gift als u aan deze 3 voorwaarden voldoet:

 1. U geeft jaarlijks hetzelfde bedrag aan dezelfde instelling of vereniging.
 2. U betaalt het bedrag 5 jaar achter elkaar. Langer mag ook.
 3. U hebt vastgelegd wanneer uw jaarlijkse gift stopt, bijvoorbeeld na 5 jaar. Overlijdt u vóór die termijn afloopt,
  dan moet de jaarlijkse gift stoppen bij uw overlijden.

U mag uw periodieke gift helemaal aftrekken als u aan de voorwaarden voldoet. Deze voorwaarden zijn:

 • Uw gift gaat naar een ANBI (algemeen nut beogende instelling). Onze gemeente is zo’n ANBI.
 • U hebt de periodieke gift vastgelegd in een overeenkomst die die u met de instelling sluit.
 • U krijgt niets in ruil voor uw periodieke gift.
 • U hebt uw gift niet contant gedaan.

Let op! Een gift die u deed vóór het sluiten van de overeenkomst, is geen periodieke gift, maar een gewone gift. Voor vragen of een exemplaar van de overeenkomst, kunt u bij de penningmeester terecht.

Meer informatie

Voor meer informatie over hoe u gebruik kunt maken van deze regeling kunt u contact opnemen met:

Marjon van IJperen
Tel. 06-30391333
penningmeester@dorpskerkbleiswijk.nl

Download het formulier: Overeenkomst Periodieke giften.pdf.

Solidariteitskas

Ingevolge een besluit van de Generale synode wordt van alle belijdende leden en de doopleden vanaf 18 jaar een jaarlijkse bijdrage gevraagd van €10. Daarvan maakt het CvK de helft over aan de PKN.

Actie Kerkbalans

In heel Nederland staan kerkdeuren open voor iedereen. Dat is alleen mogelijk als parochies en gemeenten financieel worden gesteund. Kerkgebouwen moeten worden onderhouden; pastores en dominees moeten kunnen voorzien in hun levensonderhoud. 

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk, de Oudkatholieke Kerk van Nederland, en, sinds 2018, de Evangelische Broedergemeente. Al sinds 1973 werken deze kerkgenootschappen samen in de Actie Kerkbalans en doen zo een beroep op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage ten behoeve van de plaatselijke parochie, gemeente en kerk.

Jaarlijks zijn meer dan een half miljoen vrijwilligers in de weer, die enkele honderden miljoenen euro’s bij elkaar krijgen. Kerkbalans is daarmee de grootste financiële inzamelingsactie van Nederland. 

Bent u lid van de Hervormde Gemeente Bleiswijk – Wijkgemeente Dorpskerk? Dan ontvangt u eind januari een brief of email. Daarin staat waar uw bijdrage precies voor nodig is en via het antwoordformulier kunt u aangeven hoeveel u wilt bijdragen. 

Geen brief/email ontvangen? Neem dan contact op met het Kerkelijk bureau: 

Kerkelijk bureau
Kerkstraat 13
Tel. 06-27880416
kerkelijkbureau@dorpskerkbleiswijk.nl

Het bureau is geopend op donderdag van 9.00 – 12.00 uur.

Verjaardagsfonds

Het Verjaardagsfonds van de Hervormde Gemeente Bleiswijk – Wijkgemeente Dorpskerk is opgericht in september 1970. We bestaan dus inmiddels meer dan 50 jaar.

In die periode heeft het Verjaardagsfonds de volgende projecten financieel gesteund:

 • restauratiewerkzaamheden en uitbreiding orgel,
 • elektrische verlichting kroonlampen in de kerk,
 • stoelen en tafels voor “De Rank”,
 • kapstokken in de kerk,
 • nieuwe fietsenstalling bij de kerk,
 • gietijzeren hekwerk voor het kerkplein,
 • restauratie van de tekstborden aan beide zijden van de preekstoel,
 • sierstraatwerk,
 • vernieuwing van het interieur en servies van ons verenigingsgebouw “De Rank”,
 • videocamera, iPad en nieuwe laptop i.v.m. livestream uitzendingen vanuit de kerk,
 • nieuwe gordijnen in de kerk.

Sinds mei 2023 spaart het Verjaardagsfonds voor nieuwe toiletten in de kerk, want ook die kunnen een opknapbeurt gebruiken, zodat het er niet alleen mooier uit komt te zien, maar ook dat het makkelijker wordt om ze schoon te maken.

Het gehele jaar door zijn er in totaal 10 dames op pad om alle jarigen van 21 jaar en ouder en die lid zijn van onze kerk te feliciteren met hun verjaardag namens de Hervormde Gemeente Bleiswijk – Wijkgemeente Dorpskerk. De jarige krijgt daarbij elk jaar een nieuwe verjaardagskaart.

Er zijn kerkleden die aangegeven hebben hier geen prijs meer op te stellen, daar komen we dan ook niet meer langs. Mocht u er wel weer prijs op stellen dat er iemand langskomt, laat dit dan aan ons weten. Is er niemand langs geweest en u bent wel lid van de Hervormde Gemeente Bleiswijk – Wijkgemeente Dorpskerk laat het ons dan ook weten, dan gaan wij uitzoeken hoe dat komt.

Mocht het zo zijn dat u niet thuis was en de desbetreffende dame ook op later tijdstip u niet aangetroffen heeft en u toch ons project wilt steunen, dan kunt u het geld in het meegeleverde zakje doen en deze inleveren in de brievenbus bij het Kerkelijk Bureau. Wilt u dan wel dan wel op het envelopje “Ter attentie van het Verjaardagsfonds” vermelden. Of u kunt het ook direct overmaken op het rekeningnummer van het Verjaardagsfonds welke hiernaast vermeld is.

Kerkelijk bureau

Kerkstraat 13, 2665 BD Bleiswijk
Tel: 06-27880416

kerkelijkbureau@dorpskerkbleiswijk.nl 

Het bureau is geopend op donderdag van 9.00 – 12.00 uur.

Contact

Voor meer informatie over het Verjaardagsfonds kunt u contact opnemen met:

Kees en Liesbeth Vreugdenhil
Tel. 010-3418962
kees_liesbeth@hotmail.com

Giften

Giften zijn van harte welkom op onderstaand rekeningnummer t.n.v. het Verjaardagsfonds:

IBAN: NL97 RBRB 8801073194