Privacyverklaring

 

Voor de Protestantse Kerk in Nederland en haar gemeenten is privacy en een veilige omgeving van groot belang. De kerk is er voor iedereen. Ook zij die geen lid zijn van de kerk mogen meedoen, pastoraat of diaconale hulp ontvangen en op andere wijze participeren in de Kerk.

We respecteren de privacy van de bezoekers van onze website. We dragen er zorg voor dat de informatie die aan ons beschikbaar gesteld wordt, vertrouwelijk behandeld wordt.

De privacyverklaring is bedoeld om informatie te geven over het gebruik van persoonsgegevens.