Organisatie

De Hervormde Gemeente Bleiswijk – Wijkgemeente Dorpskerk maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Dit houdt in dat de gemeente zich gebonden acht aan Schrift en Belijdenis. Zij wil een laagdrempelige gemeente zijn voor allen die op zoek zijn naar Jezus Christus.

De koers wordt bepaald door een Bijbels kompas en niet door de ontwikkelingen in de maatschappij om ons heen. Wij varen in “konvooi” met de reformatorische kerken van Nederland en andere kerken en gemeenschappen.

Wijkgemeente Dorpskerk vormt samen met de andere wijkgemeente “Het Anker” de Hervormde Gemeente Bleiswijk. Beide wijkgemeentes hebben hun eigen kerkenraad. De wijkgemeentes zijn elk met vier leden vertegenwoordigd in de algemene kerkenraad.

Beleidsplan

Het beleidsplan van de Hervormde Gemeente Bleiswijk – Wijkgemeente Dorpskerk binnen de Protestantse Kerk in Nederland is opgesteld voor een periode van vijf jaar, geldig van 2018-2022, maar werd in 2022 geactualiseerd met toespitsingen op gemeenteopbouw en missionair gemeente-zijn, bedoeld voor de periode 2023-2027.
In dit plan worden de visie en de organisatie van de verschillende aspecten van de gemeente weergegeven.

Scriba

Alle correspondentie voor de kerkenraad kunt u richten aan:

Scriba van de Hervormde Gemeente Bleiswijk – Wijkgemeente Dorpskerk
Gijs van Laviere
p/a Kerkelijk bureau
Kerkstraat 13
2665 BD Bleiswijk

scriba@dorpskerkbleiswijk.nl

Predikant

Ds. Wim de Bruin (1961) is geboren en opgegroeid in Ede. Hij is getrouwd met Loes. Het gezin heeft drie kinderen die niet meer thuis wonen. Hij studeerde theologie in Utrecht en werd op zijn 26e predikant in het Drentse tweelingdorp Kerkenveld–Alteveer (in 1988). Daarna was hij dominee in Daarlerveen (Overijssel; 1993), Zoetermeer (1999) en Stolwijk (2009). Het gemeentewerk heeft zijn hart. Het is een voorrecht om met mensen van heel verschillende leeftijden in allerlei omstandigheden – mooie en verdrietige – een stukje te mogen oplopen als dienaar van onze Heer Jezus. Ook de grote variatie in het kerkenwerk heeft ds. De Bruin altijd heel mooi en aantrekkelijk gevonden. Zowel in persoonlijke ontmoetingen, als in kleinere en wat grotere groepen, alsook met de hele gemeente (kerkdienst), mag je als dominee met het evangelie werken. Dat verveelt nooit… Integendeel: het is geweldig om te mogen doen.

Als bovenplaatselijk kerkenwerk (wat ook bij het werk van een predikant hoort) heeft ds. De Bruin veel bestuurswerk gedaan voor verschillende classicale vergaderingen. Is (deel) redactielid van het tijdschrift Confessioneel, uitgegeven door de Confessionele Vereniging in de Protestantse Kerk in Nederland. Voor de Protestantse Kerk in Nederland begeleidt hij geregeld een beginnend predikant of kerkelijk werker. Studie in met name de Bijbel is ook altijd een belangrijk aspect van zijn leven geweest. Ds. De Bruin promoveerde in 1997 op een proefschrift over het Oude Testament, en is (als het zo uitkomt en er tijd voor is) ook daarin graag actief.

Contact

Ds. Wim de Bruin
Kenenburgweg 20
2665 HW Bleiswijk
Tel. 010-7860506
predikant@dorpskerkbleiswijk.nl

Dominee preekt vanaf kansel.