Diaconaat

De term diaconaat is ontleend aan het Griekse woord ‘diakonia’. Hieronder verstaan we het doen van barmhartigheid en het bevorderen van gerechtigheid in wederkerigheid. Het diaconaat begint bij de gemeente: diaconaat en gemeente horen bij elkaar. Vanaf het eerste begin kwam dit tot uiting in de liefdedienst tot elkaar, in het samen delen rondom de dienst van Woord en Gebed.

Diaconie

De diaconie bestaat uit het College van Diakenen. Een diaken is een gekozen lid van de kerkenraad. De diakenen in de kerkenraad willen de gemeenteleden bewust maken van de diaconale opdracht en hen motiveren om via het werk van de diaconie kwetsbare personen en groeperingen ver weg en dichtbij bescherming, verzorging en bijstand te verlenen. 

Samenstelling

De wijkraad van diakenen van de Hervormde Gemeente Bleiswijk – Wijkgemeente Dorpskerk bestaat uit de volgende personen:

Rekeningnummer

Diaconie Hervormde Wijkgemeente Dorpskerk

IBAN: NL15 RABO 0107601788

 

Kees Karsemeijer Diaken, voorzitter
Aline Hendriks Diaken, secretaris
Cora Goedegebure Diaken
Leo Krijgsman Diaken

Taken

Naast de door de kerkorde genoemde taken kennen we in de Hervormde Gemeente Dorpskerk ook de volgende activiteiten:

 • financieel ondersteunen van het jeugdwerk, de ouderensociëteit, en het evangelisatiewerk.
 • ondersteunen van de Christelijke Boek Bemiddeling (CBB) in de Rank en de projecten SchuldHulpMaatje en JobHulpMaatje in de gemeente Lansingerland.
 • dienstbaar zijn tijdens viering het Heilig Avondmaal (HA), zowel in de kerk als bij de viering aan huis en de viering in de Tuinen.
 • bezoek in overleg met diaken van plaatselijke kerken aan de Bleiswijkse bewoners van het woonzorgcentrum en de koffieochtend op de gesloten afdeling van de Tuinen.
 • autovervoer naar en van de erediensten.
 • wekelijkse bloemengroet namens de gemeente.
 • contact onderhouden met de diaconieën van wijkgemeente Het Anker en de Gereformeerde Kerk, de Driehoek en de Rooms Katholieke parochie.
 • participeren in het diaconaal platform Lansingerland.
 • opstellen van een financieel overzicht over het af te sluiten boekjaar in de vorm van de jaarrekening.

 

Gezamenlijk project

Samen met de Gereformeerde Kerk “Open Hof” en Wijkgemeente “Het Anker” worden collecten gehouden voor een gezamenlijk diaconaal doel.

In het kerkelijk jaar 2020-2021 was het doel “Compassion“. Compassion werkt eraan kinderen te bevrijden van armoede via de lokale kerken in ontwikkelingslanden.

 

Jubilea

Alle jubilerende echtparen (40, 45, 50, 55, 60 en 65 jaar getrouwd) ontvangen van de diakenen een felicitatiegroet namens de gemeente in de vorm van een boek.

De wijkouderlingen informeren van tevoren of desbetreffende echtparen hun dankbaarheid voor Gods aangezicht willen brengen in het dankgebed in de eredienst.

Taken

Naast de door de kerkorde genoemde taken kennen we in de Hervormde Gemeente Dorpskerk ook de volgende activiteiten:

 • financieel ondersteunen van het jeugdwerk, de ouderensociëteit, en het evangelisatiewerk.
 • ondersteunen van de Christelijke Boek Bemiddeling (CBB) in de Rank en de projecten SchuldHulpMaatje en JobHulpMaatje in de gemeente Lansingerland.
 • dienstbaar zijn tijdens viering het Heilig Avondmaal (HA), zowel in de kerk als bij de viering aan huis en de viering in de Tuinen.
 • bezoek in overleg met diaken van plaatselijke kerken aan de Bleiswijkse bewoners van het woonzorgcentrum en de koffieochtend op de gesloten afdeling van de Tuinen.
 • autovervoer naar en van de erediensten.
 • wekelijkse bloemengroet namens de gemeente.
 • contact onderhouden met de diaconieën van wijkgemeente Het Anker en de Gereformeerde Kerk, de Driehoek en de Rooms Katholieke parochie.
 • participeren in het diaconaal platform Lansingerland.
 • opstellen van een financieel overzicht over het af te sluiten boekjaar in de vorm van de jaarrekening.

 

Gezamenlijk project

Samen met de Gereformeerde Kerk “Open Hof” en Wijkgemeente “Het Anker” worden in o.a. gezamenlijk erediensten collecten gehouden voor een gezamenlijk diaconaal doel.

In het kerkelijk jaar 2020-2021 is het doel “Compassion“. Compassion werkt eraan kinderen te bevrijden van armoede via de lokale kerken in ontwikkelingslanden.

 

Jubilea

Alle jubilerende echtparen (40, 45, 50, 55, 60 en 65 jaar getrouwd) ontvangen van de diakenen een felicitatiegroet namens de gemeente in de vorm van een boek.

De wijkouderlingen informeren van tevoren of desbetreffende echtparen hun dankbaarheid voor Gods aangezicht willen brengen in het dankgebed in de eredienst.

Hervormde Vrouwendienst (HVD)

Het werk voor de Hervormde Vrouwendienst valt onder verantwoordelijkheid van de diaconie. Zij zijn de wijkouderlingen in de wijken behulpzaam. Tevens wordt rond de verjaardag een bezoek gebracht bij gemeenteleden vanaf 75 jaar. Met Kerst assisteren ze de diakenen bij het rondbrengen van een kerstattentie.

Voor meer informatie over de HVD kunt u contact opnemen met:

Mevr. Leni van Alphen

Tel. 010-5214261

Ouderensoos 60+

De societeit is sinds 1963 een gezamenlijke activiteit van onze gemeente en de Gereformeerde Kerk “Open Hof”. De soos staat open voor iedereen vanaf 60 jaar.

Ze verzorgt informatieve en ontspannende middagen. Deze middagen vinden elke 2e dinsdag van de maand plaats in De Rank (m.u.v. de maanden juli en augustus) en beginnen op 14.30 uur.

Rond Pasen en Kerst is er vaak een viering met (brood)maaltijd.

Voor meer informatie en het programmaboekje, alsmede opgave voor vervoer naar/van de soos, kunt u contact opnemen met:

Mevr. Barry Vreugdenhil
Tel. 010-5213316

Achteraanzicht over gemeenschapsruimte met keyboard speler vooraan.

Schuldhulpmaatje.nl

Samen lukt ’t, dat is waarin wij geloven bij SchuldHulpMaatje. Zeker als je in de schulden zit, heb je iemand nodig die in je gelooft en je helpt. Zonder te oordelen, maar gewoon met je aan de slag gaat om weer financieel orde op zaken te stellen. Onze maatjes doen dat.

Wilt u helpen? Kijk dan op: www.schuldhulpmaatje.nl

In Lansingerland wordt het werk van SchuldHulpMaatje uitgevoerd door Stichting Talent Maatje Lansingerland.

De hulpverlening van onze maatjes is gratis. Dat spreekt vanzelf, maar daarom zijn wij afhankelijk van fondsen, donateurs en bijdragen van partners met wie wij samenwerken.

Meer informatie over Stichting Talent Maatje Lansingerland kunt u vinden op www.benjijschuldenvrij.nl.

Donaties

Om het werk blijvend mogelijk te maken is elke donatie van harte welkom, dit kan rechtstreeks op rekeningnummer t.n.v. Stichting Talent Maatje Lansingerland:

IBAN NL28 ABNA 0404312934