Deze Israëlavond wordt georganiseerd door de gezamenlijke commissie Kerk en Israël van de Hervormde Gemeente Bleiswijk.

Spreker: ds. Jacco Overeem
— predikant en medewerker sectie ‘Kerk en Israël’ van het Dienstencentrum Protestantse kerk.

Thema: ‘Het gebed als offer‘
— leren van de Joodse gebedstraditie.
Kan de Joodse manier van bidden een inspiratiebron zijn voor ons eigen gebed en zo ja, hoe?

Ook zingen we op deze avond mooie Israëlliederen.
Een avond vol inspiratie en bemoediging in verbondenheid met onze Joodse broeders en zusters.
De avond wordt gehouden in de Dorpskerk te Bleiswijk.
De aanvangstijd is 20.00 uur, inloop van 19.45 uur.