Onze volgende soosmiddag is op dinsdag 14 mei, om 14.30 uur in De Rank.
Dhr. Dirk Luijendijk is die middag onze gast. Hij neemt ons mee op een ‘wandeling’ door historisch oud-Bleiswijk. Het wordt een interessante middag met veel oude beelden van vroegere tijden.

Hopelijk komt u allemaal weer? Tot ziens en hartelijke groeten van ons als bestuur.