Liturgie

Vandaag is het biddag voor gewas en arbeid.

Een goed moment om stil te staan bij alles wat we doen en ontvangen, van ons eten en drinken tot gezondheid en de kracht om je studie, je taken thuis, baan of vrijwilligerswerk te volbrengen.

Het is allemaal niet zo vanzelfsprekend en maakbaar als we misschien wel eens denken.

Waardevol is het daarom om met al deze dingen naar God te gaan, om Hem te bidden om zijn zegen.

Om onszelf dan ook aan Hem toe te wijden, we weten ons afhankelijk van Zijn zorg en leiding.

Daardoor sta je anders in het leven, dat werkt door in alles wat je doet.

In de bijlage vinden u en jij de liturgiebrief voor de biddagdienst van a.s. woensdag (aanvang 19.30 uur in onze Dorpskerk).

We zien uit naar een goed uur van bezinning en gebed!

De diensten worden ook via de livestream of lukaskastje uitgezonden.