Liturgiebrief
Het is goed en waardevol: de jaarlijkse doordeweekse dienst om God te danken voor alles wat we ontvangen. We danken voor de kracht om ons werk en andere bezigheden te verrichten. Danken is nog niet zo gemakkelijk, zo was het al in de tijd van Jezus.
In het bekende Bijbelverhaal van tien melaatsen die door Jezus worden genezen, is er maar één die er aan denkt om daarvoor te danken. En dat is dan ook nog een Samaritaan, oftewel: iemand waarvan Joodse mensen het niet zouden verwachten.
Hoe kan dat? Hebben de anderen al zo snel hun ‘gewone’ leven opgepakt alsof het allemaal vanzelfsprekend is? En hoe is dat bij ons? Voor wie het Bijbelgedeelte al eens wil doorlezen: het staat in Lucas 17:11-17. Danken u en jij mee?

Mede namens de kerkenraad een gezegende dienst gewenst,
Met een hartelijke groet,
Wim de Bruin

De diensten worden ook via de livestream of lukaskastje uitgezonden.