Liturgiebrief Eerste Kerstdag

Op kerstmorgen vieren we Kerst in een feestelijke gezinsdienst. We zingen bekende Kerstliederen, begeleid door organist, trombonist en trompettist. De kinderen doen actief mee. Voor de verkondiging sluit ik aan bij het Kerstproject van onze kinderkerk. Vanuit de bekende tekst Jesaja 9:5 staan we stil bij ‘De vier namen van de Messias’. Zie ook bovenstaande liturgiebrief.

Van harte welkom! Met een hartelijke groet, mede namens de kerkenraad,
ds. Wim de Bruin

De diensten worden ook via de livestream of lukaskastje uitgezonden.