Liturgiebrief

Een feestelijke en gevarieerde Paasdienst staat ons te wachten. Met organist en blazers, en met een aangevuld Music4You. Ook de kinderen doen helemaal mee in deze dienst. Er zijn een paar kindermomenten en tijdens de preek gaan jullie achter in de kerk aan de slag.

We lezen twee Paasverhalen. Uit het Oude Testament over Mozes en de Israëlieten die uit de slavernij in Egypte worden bevrijd. En uit het Nieuwe Testament over Jezus die ons bevrijdt uit de slavernij van kwaad en dood. In beide verhalen gaat het over stenen en die kunnen zwaar wegen. In beide verhalen loopt het uit op de goede boodschap dat de stenen geen kwaad meer kunnen doen. Thema: ‘De steen is weg!’

Allemaal een goede Stille Week en een vreugdevol Pasen toegewenst!
Mede namens de kerkenraad een hartelijke groet,
ds. Wim de Bruin

De diensten worden ook via de livestream of lukaskastje uitgezonden.