Wat doet een Kerstengel?
Het is de bedoeling dat u/je als Kerstengel gedurende de Adventstijd iemand bemoedigt of verrast met bijvoorbeeld een kaartje, (zelfgebakken) lekkers, een mooie tekst of een bloemengroet. Als afzender zet u op het kaartje: ”je Kerstengel”.

Hierbij gaat het om een gebaar 1x per week gedurende de Adventsperiode. Een engel kan er voor kiezen in de anonimiteit te werken en zich eventueel achteraf, op verzoek, bekend te maken.

Wij willen ook namen verzamelen van mensen uit onze gemeente die wel eens een Kerstengel zouden willen hebben. Iedereen komt voor een Kerstengel in aanmerking: ouderen en jongeren, zieken en gezonden, stille peinzers en drukke baasjes, ver-drietige en opgewekte types, gewoon iedereen die wel eens wat aandacht van een engel mag ontvangen.

De ontvanger, die een persoonlijke engel krijgt toegewezen, zal een attentie met daarbij een brief ontvangen gedurende de eerste Advents-week.

Aanmelden kan tot 20 november via de personen die in de krant vermeld staan.

Project loopt vanaf eerste Advent (27/11) tot aan Kerst.