zondag 18 juli t/m zondag 15 augustus

Zes zondagen op rij hebben we onze ochtenddiensten gezamenlijk met onze broeders en zusters van de Open Hof. Om de beurt zullen de diensten in de Dorpskerk of in de Open Hof worden gehouden. Let er op dat de diensten in de Open Hof om 9.30 uur beginnen! De gezamenlijkheid van deze diensten komt ook mooi tot uiting in het collectedoel waarvoor we deze weken samen sparen: het werk van de stichting Compassion, waarover u/jij in de diaconale bijdrage van dit wijkbericht meer kunt lezen.

  • Reserveren voor de diensten in de Dorpskerk (18 juli, 1 aug, 15 aug):
    via de mail reservering@dorpskerkbleiswijk.nl of via de website.
  • Reserveren voor de diensten in de Open Hof (25 juli, 8 aug en 22 aug):
    via de website: www.openhofbleiswijk.nl
    Indien u geen toegang hebt tot de website van de Open Hof kan er aangemeld worden bij Pim van der Haven (06-45478918).

De reservering zal naar evenredigheid verdeeld worden. In de Dorpskerk is ruimte voor 75 personen en in de Open Hof  50 personen. In beide gebouwen is ingetogen gemeentezang toegestaan. Let op de liturgie brief die wekelijks wordt verzonden voor eventuele wijzigingen.

De avonddiensten in onze Dorpskerk gaan deze zomerweken gewoon door. Als u/jij gelegenheid hebt, wees er (ook dan) bij! Zo houden we ook deze periode, waarin velen van ons op pad zijn, de lofzang gaande!