zondag 14 juli t/m zondag 18 augustus

Al jaren zijn we gewend in de zomerperiode een zestal gezamenlijke kerkdiensten met de Open Hof gemeente te houden. In het overzicht van kerkdiensten in het Kerknieuws staan ze genoemd.

Vanaf zondag 14 juli vertoeven we om beurten in de Dorpskerk en in de Open Hof. Houdt u er rekening mee? Let ook op de wisselende tijden!
De diensten in de Dorpskerk beginnen in deze maanden om 10.45 uur.
Maar de aanvangstijd van de (gezamenlijke) diensten in de Open Hof is 9.30 uur. Even opletten dus…

Mooi overigens om in zo’n wat langere periode leden van één van onze Bleiswijkse zustergemeenten te ontmoeten en weer beter te leren kennen. Het ‘aanbod’van Bijbellezingen en preken zal ongetwijfeld gevarieerd zijn. Laat ‘variatie van spijs’ ons ook in dit geval smakelijk doen eten.