In deze tijd kunt u hulp vragen of hulp verlenen. Niet Alleen is een landelijk interkerkelijk initiatief waar bemiddeld wordt tussen mensen met praktische hulpvragen en mensen die hulp willen verlenen.

Aanmelden kunt u doen via dit emailadres: info@nietalleen.nl.

Tenslotte willen we u ook wijzen op de website: www.nietalleen.nl