Liturgiebrief

LET OP: DEZE DIENST WORDT GEHOUDEN IN DE OPEN HOF (en dus niet, zoals nog op de liturgie staat, in de R.K. kerk). De Ad Hoc Band verzorgt in deze dienst de muziek, leden van de IKO-commissie verzorgen onderdelen van de dienst, ds. Wim de Bruin houdt een korte overdenking.

Deze dienst wordt  online uitgezonden.
U/jij vinden deze uitzendingen eenvoudig via de website www.kerkdienstgemist.nl  (‘Bleiswijk Open Hof’ invullen)

Een gezegende (zang)dienst gewenst, in de Open Hof of thuis meekijkend.