Van zaterdag 15 januari tot zaterdag 29 januari 2022 doen we weer mee aan Actie Kerkbalans.

Duizenden vrijwilligers zamelen geld in voor hun plaatselijke kerk. Voor iedereen is de kerk op een andere manier van waarde. Om te kunnen bestaan hebben kerken een financiële bijdrage nodig van hun leden. Zo blijven ze van waarde voor hun leden en de samenleving.

Dit jaar zijn er naast de bekende brief (met folder) ook e-mails verstuurd aan hen waarvan hun email bij het kerkelijk bureau bekend zijn. In de email is een link opgenomen om het toezeggingsformulier digitaal in te vullen.

Zie pagina Kerkbalans voor meer informatie.