Actie Kerkbalans

Al sinds 1973 werken kerkgenootschappen samen in de Actie Kerkbalans en doen zo een beroep op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari een financiële bijdrage te leveren aan hun eigen plaatselijke kerk.

De kerk krijgt geen subsidie. Onderhoud van het gebouw, de koffie, maar ook het personeel en missionaire en maatschappelijke projecten kosten geld. Daarom is er de Actie Kerkbalans.

De actieperiode voor de Actie Kerkbalans 2024 loopt van zaterdag 13 januari tot zaterdag 27 januari 2024

Bent u lid van de Hervormde Gemeente Bleiswijk – Wijkgemeente Dorpskerk? Dan ontvangt u een brief of email waarin staat waar uw bijdrage dit jaar precies voor nodig is en via het antwoordformulier kunt u aangeven hoeveel u wilt bijdragen. 

Download de begeleidende folder van de Wijkgemeente Dorpskerk hieronder:

Contact

Geen brief/email ontvangen?
Neem dan contact op met het Kerkelijk bureau: 

Kerkelijk bureau
Kerkstraat 13
Tel. 06-27880416
kerkelijkbureau@dorpskerkbleiswijk.nl

Het bureau is geopend op donderdag van 9.00 – 12.00 uur.

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van de folder? Laat het weten!

Stuur uw reactie naar penningmeester@dorpskerkbleiswijk.nl of spreek iemand van de kerkenraad aan.

Periodieke gift

Een periodieke gift biedt u de mogelijkheid om uw gift(en) aan onze kerkelijke gemeente volledig fiscaal aftrekbaar te maken. Zo kunt u uw kerkelijke bijdrage (bijvoorbeeld Kerkbalans) verhogen zonder dat het u extra geld kost.

U mag uw periodieke gift helemaal aftrekken als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Uw gift gaat naar een ANBI, zoals onze gemeente.
  • U hebt de periodieke gift vastgelegd in een overeenkomst die die u met de instelling sluit.
  • U krijgt niets in ruil voor uw periodieke gift.
  • U hebt uw gift niet contant gedaan.

Een gift die u deed vóór het sluiten van een overeenkomst is geen periodieke gift, maar een gewone gift. Daarom nu alvast deze informatie: denk er, als u dat wilt, eens over na.

Voor meer informatie over hoe u gebruik kunt maken van deze regeling,
download het formulier of bijgaande brochure van de Protestantse Kerk.