Commissies

Hieronder vindt u een omschrijving van diverse commissies binnen onze kerk plus contactgegevens.
Het zijn achtereenvolgens (alfabetisch gerangschikt):

 • AlphaBleiswijk
 • Bezinningscommissie Missionair Werk Binnenland
 • Christelijke Boekbemiddeling Bleiswijk (CBB)
 • IKO voorbereidingsgroep
 • commissie ‘Kerk en Israël’

 • OpenDeurDienst commissie

 • Welkomst commissie

 • Z.W.O. commissie

AlphaBleiswijk

Ontmoeten, vragen en ontdekken. Dat doe je op Alpha.

Heb je vragen over het leven of over het christelijk geloof? Dan is de Alpha-cursus echt iets voor jou. Na koffie/thee met iets lekkers is er een inleiding op het thema van die avond, daarna gaan we in kleine groepen met elkaar in gesprek over het thema en de vragen en gedachten die bij jou leven.

We komen tien keer en een weekeinde bijeen en naarmate de tijd vordert ga je meer ontdekken over de kern van het christelijk geloof. 

Zie voor meer informatie over o.a. de onderwerpen: www.alphanederland.org

Wil je meedoen of gewoon een keertje vrijblijvend kennismaken? Leg dan even contact per telefoon of via e-mail. Zie hiernaast voor de contactgegevens.

Contactpersonen van de Alpha-cursus (bij De Uitwijk in de Kerkstraat).

Contact

Voor meer informatie over de Alphacursus Bleiswijk kunt u contact opnemen met:

Wim Hendriks
Tel. 06-11354158
wr.hendriks@planet.nl

Arlien Breugem
Tel. 06-37296907
arlienbreugem@live.nl

Bezinningscommissie
Missionair Werk Binnenland

Deze commissie is geen groep gemeenteleden die de zoveelste activiteit organiseert voor andere gemeenteleden. Zij zoeken al denkend en dromend naar mogelijkheden mede-inwoners uit Bleiswijk en omgeving nieuwsgierig te maken naar het Evangelie.

Minder dan de helft van onze bevolking zegt (nog) te geloven. Maar het aantal ‘Ietsisten’ groeit en gaat in hun zoektocht de kerkdeur voorbij. Hier kun je je hoofd over breken. De commissie sprak daar verschillende keren over en kwam tot de voorlopige conclusie: wij denken dat er vooral mogelijkheden zijn als we relaties met mensen uit onze eigen omgeving aangaan. Want in de ontmoeting gebeurt het!

Wij denken dat er niet één antwoord is, maar verschillende. Zoveel mensen, zoveel wensen. Als dat ergens geldt dan zeker voor hen die zoeken naar zin, relevantie en betekenisgeving in het drukke leven. Deze groep Nederlanders lijkt te groeien; onderzoeken laten dat zien. Er is bijna geen mens die niet in ‘iets’ gelooft.

Ons 1e aandachtsgebied zijn we zelf; dat is de gemeente en de gemeenteleden. Het 2e is de genoemde ontmoetingsmogelijkheden; de Alpha-cursus is een voorbeeld van zo’n ontmoetingsplek.

Contact

Voor meer informatie over de Bezinningscommissie Missionair Werk Binnenland kunt u contact opnemen met:

Wim Hendriks
Tel. 06-11354158
wr.hendriks@planet.nl

Christelijke Boekbemiddeling Bleiswijk

Een groep van vijftien enthousiaste gastvrouwen is al jaren actief om bewoners uit Bleiswijk en omliggende gemeenten te begeleiden en adviseren bij het kiezen van boeken.

De diversiteit van de te kiezen boeken is groot en aantrekkelijk voor iedereen. Diverse boeken hebben een christelijke diepgang, daarnaast zijn er ook luchtige romans te vinden. Honderden kinderboeken zorgen er tevens voor dat ook deze groep een keuze kan maken. Jaarlijks worden er vele nieuwe boeken door het bestuur aangeschaft, waarna oude boeken het veld ruimen. Zo blijft de organisatie over een up-to-date boekenaanbod beschikken.

Belangstellenden zijn van harte welkom op dinsdag van 14.30 tot 16.30 uur en op woensdag van 19.00 tot 20.30 uur. De gastvrouwen en de koffie staan klaar in gebouw De Rank.

Als u een gift aan de boekbemiddeling wilt geven kan dat op rekeningnummer:

IBAN NL89 FVLB 0227 1524 33
t.n.v. CBB

 

Contact

Voor meer informatie over de Christelijke Boekbemiddeling Bleiswijk kunt u contact opnemen met:

Antoinette van den Beukel
Tel. 010-5214626

IKO voorbereidingsgroep

IKO staat voor Interkerkelijk Overlegorgaan.
Vijf keer per jaar hebben we in Bleiswijk een dienst:

 • Voor de eenheid van de kerken (28 januari 2024),
 • Wereldgebeddag (1 maart 2024),
 • Pinksterzangdienst (12 mei 2024),
 • Vredesdienst (22 september 2024),
 • Adventsdienst (december).

In deze diensten werken meerdere kerkgemeenten samen. Dat zijn op dit moment de volgende, met de leden van de voorbereidingsgroep:

 • Hervormde Wijkgemeente Dorpskerk,
  leden: Corrie van Herwaarden (zie hiernaast).
 • Gereformeerde kerk Open Hof,
  leden: Sietse en Joke Wassenaar.
 • Evangelische gemeente De Driehoek,
  leden: Joop van den Berg, Dirk Schotel en Hans Wulffraat.
 • Rooms-katholieke Onze-Lieve-Vrouw Visitatiekerk,
  lid: Joke Laan en Jan de Groot.

Deze diensten worden voorbereid door een enthousiaste groep met leden uit elk van deze kerkgemeenten.

 

Contact

Voor meer informatie over het IKO kunt u contact opnemen met:

Corrie van Herwaarden
Tel. 010-5290480‬

Commissie ‘Kerk en Israël’

Binnen onze Hervormde Wijkgemeenten Dorpskerk en Het Anker is een commissie ’Kerk en Israël Bleiswijk’ actief.

De doelstelling van deze commisssie is om binnen onze kerkelijke gemeente(n) de onopzegbare verbondenheid met Gods volk Israël handen en voeten te geven. Door bezinning en diverse activiteiten waaronder de jaarlijkse Israëlzondag wil de commissie Kerk en Israël aandacht vragen voor het Joodse volk, het land Israël en de Joodse godsdienst, waarmee wij als christenen door dezelfde wortels worden gevoed; we zijn immers door de Schriften van Israël geënt op de stam van het verbond tussen God en Israël.

In het beleidsplan van de commissie worden de uitgangspunten, doelstellingen, taken en activiteiten, enz. verwoord om als (wijk)gemeenten met elkaar over ’Kerk en Israël’ in gesprek te komen.

Leden van de commissie Kerk en Israël zijn Evert Kraaijenbos en Aad Martens.

OpenDeurDienst commissie

De OpenDeurDienst Commissie van de Hervormde Gemeente Bleiswijk – Wijkgemeente Dorpskerk en de Gereformeerde Kerk “Open Hof” heeft als doel:
het organiseren van kerkdiensten waarin het evangelie bekend gemaakt wordt aan mensen die (nog) niet of niet meer bekend zijn met Gods Boodschap.

Een van de activiteiten is het organiseren van de OpenDeurDiensten en Kerstnachtdiensten op Kerstavond. De commissie zorgt ook, indien nodig, voor ondersteuning bij de volgende evangelisatie-activiteiten:

 • Vakantie Bijbel Club
 • Alphacursus en Youth Alpha
 • Christelijke Boek Bemiddeling (CBB)
 • “Open kerk” tijdens de kerstmarkt

OpenDeurDiensten zijn laagdrempelige diensten speciaal bedoeld voor mensen die niet of minder bekend zijn met het geloof of de kerk. De diensten worden door de commissie voorbereid samen met de voorganger. Er wordt meestal gekozen voor een actueel thema. In de OpenDeurDiensten komt vaak een koor zingen of een muziekgroep spelen.

De diensten zijn in de periode van maart tot en met november afwisselend in de Dorpskerk en de Gereformeerde kerk “Open Hof”.

Contact

Voor meer informatie over de OpenDeurDienst commissie kunt u contact opnemen met:

Wim Eindhoven
w.eindhoven@kpnmail.nl

Achteraanzicht van kerk gevuld met mensen.

Welkomst Commissie

Onze kerk wil niet alleen op papier een gastvrije gemeente zijn. Voor aanvang van de ochtenddiensten wordt u hartelijk welkom geheten door leden van de Welkomst Commissie. Gasten die de gemeente niet kennen, worden desgevraagd van benodigde informatie voorzien.

Z.W.O. Commissie

Z.W.O. staat voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking.

Zending is de opdracht aan de kerken en Christenen om de Bijbelse boodschap door te geven en zichtbaar te maken voor alle mensen. Dat gaat samen met medische zorg en onderwijs voor mensen waarmee men in contact komt.

Werelddiaconaat is een kerkelijk antwoord op de nood van de wereld. Veelal komt dit neer op het verlenen van acute noodhulp bij rampen, maar er wordt ook getracht zoveel mogelijk structurele hulp te geven.

Ontwikkelingssamenwerking is het aanpakken van de oorzaken die armoede en onrechtvaardige structuren in stand houden.

De Z.W.O. Commissie ondersteunt projecten en organisaties die de armoede in de wereld bestrijden en die proberen het christelijk geloof te verspreiden. Ook probeert de commissie de gemeente te betrekken bij de projecten die worden ondersteund en  bewust te maken van de problematiek in de wereld en de taak van de gemeente daarin.

De ZWO-commissie bestaat momenteel uit de volgende vier leden: Leo Krijgsman, Kitty van Elleswijk en Kees en Marianne Karsemeijer.

 

Home Sweet Home

Home Sweet Home is een christelijk weeshuis voor kinderen in Uganda. Het project is opgezet door twee Nederlandse vrouwen. Op het project wonen nu veertien kinderen. Dit is ook het maximumaantal kinderen dat op het project zal wonen, want het is de bedoeling om het project kleinschalig te houden.

Home Sweet Home heeft een bestuur in Nederland. Het bestuur probeert zo veel mogelijk sponsors voor het project in Nederland te vinden. Op de Facebook pagina van Home Sweet Home Uganda kunt u alle informatie over het project vinden.

Contact

Voor meer informatie over de Z.W.O. Commissie kunt u contact opnemen met:

Kees Karsemeijer
zwo@dorpskerkbleiswijk.nl

Giften

Giften zijn van harte welkom op onderstaand bankrekeningnummer t.n.v. HGB ZWO-commissie:

IBAN: NL02 RABO 0373716478