Liturgie Dankdag

Op dinsdagavond hebben we onze jaarlijkse bidstond voor gewas en arbeid. Dat ons leven en werken niet zo maakbaar zijn als we misschien wel dachten, merken we in onze tijd heel dichtbij. De gevolgen zijn soms ingrijpend. Toenemende schaarste of zelfs armoede, werkloosheid omdat bedrijven moeten sluiten. Kun je dan nog danken? Of leren we dan opnieuw danken? Want danken = je afhankelijkheid erkennen. Danken = jezelf en wat je kreeg toewijden aan de Gever met een hoofdletter.

De dankdienst voor gewas en arbeid begint om 19.30 uur. Welkom!

Een hartelijke groet namens de kerkenraad

Gijs van Laviere, scriba

De diensten worden ook via de livestream of lukaskastje uitgezonden.