Liturgiebrief ochtenddienst

Beste lezers van de liturgiebrief,

Hierboven vinden u en jij de liturgiebrief voor komende zondag 22 mei.

Onze wijkgemeente heeft deze zondag één dienst die om 11.00 uur begint.

Voorganger is de ons wel bekende ds. F.J. van Harten uit Den Haag.

Deze dienst wordt  online uitgezonden.
U/jij vinden deze uitzendingen eenvoudig via de website www.kerkdienstgemist.nl  (‘Bleiswijk’ en ‘Dorpskerk’ invullen) of via de link op www.dorpskerkbleiswijk.nl

We wensen elkaar – in de kerk of thuis meekijkend / – luisterend – een goede en gezegende zondag toe!

AGENDA

Ook nu besluiten we met de agenda van doordeweekse kerkelijke activiteiten:

24/5       14.30 uur             Boekenuitleen                                                De Rank 2

24/5       20.00 uur             Jonge Oudersavond                                      De Rank

25/5       19.00 uur             Boekenuitleen                                                De Rank 2

Mede namens een kerkenraad een hartelijke groet aan u en jullie allemaal!

ds. Wim de Bruin