Klik hier voor de liturgiebrief

Beste lezers van de liturgiebrief,

Graag bied ik u en jou de liturgiebrief voor komende zondag, 19 december aan.

Het is de vierde zondag van Advent.

In de ochtenddienst staat een prachtige Adventstekst centraal: “Ik ben het licht voor de wereld. Wie Mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.”

Dit woord van onze Heer Jezus uit Johannes 8:12 komt deze zondag ook aan de orde in het Kerstproject van onze kinderen.

Tijdens de kinderkerk vieren zij ook al het Kerstfeest, dus gezinnen….: zorg dat je er bij bent!

Voor het meemaken van deze dienst in de kerk is aanmelding vooraf nodig

In deze dienst gaat zang- en muziekgroep Music4You ons voor bij het zingen.

Zondagavond gaat ds. F.J. van Harten uit Den Haag voor in onze kerkdienst.

Deze dienst is enkel online te volgen, dus geen bezoekers in de kerk.

We nodigen u en jou van harte uit om de dienst thuis via livestream of lucaskastje mee te maken.

DEURCOLLECTE KINDEREN OPVANGKAMPEN GRIEKENLAND

In het Kerknieuws stond nog de oorspronkelijke bestemming van de deurcollecte van aanstaande zondag, namelijk onze kinderkerk.

Nu zijn er op het moment gelukkig financiële middelen genoeg voor de kinderkerk.

Daarom hebben onze diakenen in goed overleg deze bestemming omgezet naar hulp aan kinderen verder weg, die het heel moeilijk hebben: kinderen in vluchtelingenkampen in Griekenland.

Via ‘Kinderen in de Knel’ hopen we hen een teken van licht te bieden.

Doen u en jij mee?

ENGELENPROJECT…  ADVENTSVERHAAL DEEL 4

Hier vinden u en jij het vierde en laatste deel van het adventsverhaal dat ons wordt ons aangeboden door de commissie van het Engelenproject.

Veel leesvreugde toegewenst!

Tot slot, mede namens de kerkenraad, een hartelijke groet aan u en jou!

ds. Wim de Bruin

Voor de actuele maatregelen bij de diensten in verband met het Coronavirus zie hier.