Liturgiebrief

Beste lezers van de liturgiebrief,

In de bijlage vinden u en jij de liturgiebrief voor komende zondag 1 mei. Onze wijkgemeente heeft deze zondag één dienst die (let op!) met het wisselen van de maand weer om 11.00 uur begint.

Het is een kringenkerkdienst, waarin we nadenken over een Bijbelgedeelte en thema die ook op verschillende kringen aan de orde komen. Na de dienst is er een samenvatting van de preek beschikbaar, die we uitdelen en op deze website plaatsen. Om nog eens na te lezen en te overdenken en wie weet, ook als extra inspiratie bij het kringgesprek.

De kerkdiensten worden ook online uitgezonden.
Zie de website www.kerkdienstgemist.nl  (‘Bleiswijk’ en ‘Dorpskerk’ invullen) of via de link op www.dorpskerkbleiswijk.nl.

We wensen elkaar – in de kerk of thuis meekijkend / – luisterend – een goede en gezegende zondag toe!

AGENDA

Ook nu besluiten we met de agenda van doordeweekse kerkelijke activiteiten:

3/5          14.30 uur              Boekenuitleen                                                    De Rank 2

4/5          10.00 uur              Woensdagmorgen Bijbelkring 1                     De Rank

4/5          19.00 uur              Boekenuitleen                                                    De Rank 2

4/5          19.00 uur              Gebedskring                                                       De Uitwijk

6/5          20.00 uur              Bedankavond vrijwilligers                                De Rank

Mede namens een kerkenraad een hartelijke groet aan u en jullie allemaal!

ds. Wim de Bruin