Liturgiebrief dienst 9 uur

Liturgiebrief Passiedienst, 19 uur

Beste lezers van de liturgiebrief,

Hierboven vindt u de liturgiebrieven voor beide kerkdiensten van komende zondag 10 april.

In de morgendienst (9.00 uur) staan we op deze zevende lijdenszondag stil bij een bijzondere scène in het evangelieverhaal over de kruisiging van Jezus. Het is de wonderlijke confrontatie tussen Jezus en de twee misdadigers die ook waren gekruisigd (Lucas 23: 39-43). Er klinkt een bijzondere belofte van Jezus, waarin een enkel woord – heden – als signaallampje functioneert.

Dat is dan ook het thema van de preek: ‘Een signaallampje in de Bijbel’.

Het is overigens ook Palmzondag: Jezus doet intocht in Jeruzalem als ‘Koning’ die op weg is naar een kruis. Met name in enkele liederen die we gaan zingen, willen we ook dit aspect van deze zondag een plek geven.

Passiedienst, 19 uur

Met deze traditionele dienst markeren we het begin van de Stille Week op een bijzondere manier. Ik schrijf ‘traditioneel’, maar besef dat het drie jaar geleden is dat deze gezamenlijke dienst met onze broeders en zusters van de Open Hof-gemeente voor het laatst is gehouden. We zijn blij dat het nu weer mogelijk is.

Geen preek in deze dienst, des te meer ruimte voor zang en muziek, onder meer bijdragen van het koor Voces onder leiding van onze gewaardeerde plaatsgenoot Dick van der Lecq. We lezen het lijdensevangelie, er zijn gebeden en we zijn stil…

We zien uit naar een waardevolle opening van de Stille Week, in de kerk of ook thuis via livestream / lucaskastje verbonden.

De kerkdiensten worden ook online uitgezonden.
Zie de website www.kerkdienstgemist.nl  (‘Bleiswijk’ en ‘Dorpskerk’ invullen) of via de link op www.dorpskerkbleiswijk.nl.

Stille week met stille momenten en Heilig Avondmaal

De Stille Week wil – zoals de naam zegt – een periode van extra verstilling en bezinning zijn. Persoonlijk mogen we de betekenis van Jezus’ weg voor ons en de wereld overdenken. Maar ook samen mogen we dat doen.

Zowel woensdag- als donderdagavond (13 en 14 april) zijn er Stille Momenten in de Dorpskerk. Kerkenraads- en gemeenteleden verzorgen deze momenten.

Deze bijeenkomsten beginnen om 19.15 uur en duren ongeveer een half uur. Heel mooi om dit zo samen te kunnen doen en beleven. Sluit dus aan, dat kan ook via livestream of lucaskastje.

Op Goede Vrijdag (15 april, 20.00 uur) is er een kerkdienst waarin we het Heilig Avondmaal vieren.

De tekenen van brood en wijn bepalen ons heel speciaal bij wat deze unieke dag van donker en licht ons wil vertellen. We gedenken wat onze Heer Jezus voor ons deed en we vertrouwen ons toe aan zijn verzoenende liefde als het houvast en de bron van inspiratie voor ons leven. Volgende week donderdag versturen we de liturgiebrief voor deze dienst, met daarin meer informatie.

AGENDA

Ook nu besluiten we met de agenda van doordeweekse kerkelijke activiteiten:

8/4          20.00 uur              Passie/Pasenconcert HCM St. Vrienden      Dorpskerk

8/4          20.00 uur              Tienerclub                                                           De Uitwijk

11/4        19.30 uur              Alphacursus                                                        Het Anker

12/4        09.30 uur              Crea-ochtend                                                     De Uitwijk

12/4        14.30 uur              Boekenuitleen                                                    De Rank 2

12/4        14.30 uur              Paasmiddag ouderensoos                                              De Rank

13/4        10.00 uur              Woensdagmorgen Bijbelkring 2                     De Rank

13/4        19.00 uur              Boekenuitleen                                                    De Rank 2

14/4        09.00 uur              Kledinginzameling Najaarsmarkt                  De Rank

Mede namens een kerkenraad een goede Stille Week gewenst aan u en jullie allemaal!

ds. Wim de Bruin