Liturgiebrief ochtenddienst

Zondag 11 december is de derde zondag van Advent. Een derde kaars wordt aangestoken. Het Licht komt dichterbij!

In de ochtenddienst (10.45 uur) is ds. G. van Velzen uit De Lier onze voorganger.

’s Avonds (19.00 uur) is er in de Open Hof de gezamenlijke IKO Advent Samenzangdienst. Mooi om in een interkerkelijk gezelschap de hoopvolle boodschap van Advent met elkaar uit te zingen. Ds. G. Loeve verzorgt de overdenking.

De diensten worden ook via de livestream of lukaskastje (ochtenddienst) uitgezonden.
Voor de avonddienst kunt u de livestream hier vinden.