Download de liturgiebrief

Graag stuur ik (namens ds. de Bruin) u en jullie de liturgie brieven voor beide kerkdiensten in de Dorpskerk van komende zondag, 11 juli09.00 en 19.00 uur.

In de ochtenddienst zal voorgaan ds. D. Verboom uit Rijnsburg en in de avonddienst ds. J.Henzen uit Wateringen.

Er is zondagmorgen kinderkerk. 

De nieuwe, versoepelde richtlijnen door onze landelijk kerk vastgesteld (in navolging van de interkerkelijke landelijke werkgroep) betreffen zowel het aantal aanwezige mensen in de kerk alsook de mogelijkheid om (meer) samen te zingen.

Als kerkenraad en gezamenlijk werkgroep van beide wijkgemeenten is in navolging van het advies besloten om in de dienst 75 personen toe te laten. Mondkapje behoeft niet meer gedragen te worden. Ook kan er weer ingetogen samenzang plaats vinden.

Ondertussen kunt u/jij zich gewoon aanmelden voor de ochtenddienst via het bekende mailadres: reservering@dorpskerkbleiswijk.nl of via het formulier op de website.

Voor de avonddienst is geen aanmelding vooraf nodig.

Rest mij nog er op te wijzen dat ds. de Bruin vanaf a.s. 28 juni vier weken vakantie heeft. Collega ds. Gerdina Loeve is bereid om zo nodig waar te nemen.

Neem in dat geval contact op met de scriba, Gijs van Laviere, tel. 06-40211483.

Hij zal u verder helpen en de nodige contacten leggen.

De scriba zal in de komende weken ook de verzending van de (compacte) liturgie brief verzorgen. Zo ook het versturen van een kerkboekje/puzzel/kleurplaat voor de gezinnen op zondagen dat er geen kinderkerk is.

Mede namens de kerkenraad besluit ik met een hartelijke groet,

Gijs van Laviere, scriba