Liturgie ochtenddienst

Liturgie avonddienst

Beste lezer,

Bovenstaande liturgiebrieven zijn voor de twee kerkdiensten die we zondag 11 september, in de Dorpskerk hopen te hebben. Deze diensten beginnen om 9.00 en 19.00 uur en staan beide in het teken van de viering van het Heilig Avondmaal.

Wat mooi om rond de Avondmaalstafel – maar ook als we thuis het sacrament mee beleven – de verbondenheid met onze Heer Jezus en met elkaar te ervaren!

De dienst wordt ook via de livestream of lucaskastje uitgezonden.

Mede namens de kerkenraad besluit ik met een hartelijke groet aan u en jullie!

ds. Wim de Bruin