Liturgiebrief ochtenddienst

Liturgie jeugddienst, 19.00 uur

Beste lezers van de liturgiebrief,

Hierboven vinden u en jij de liturgiebrief voor komende zondag 12 juni.

In de morgendienst gaat proponent mw. Corine Zonnenberg uit Hardinxveld-Giessendam voor. Het gaat over het bekende Bijbelverhaal van de ‘vijf broden en twee vissen’. Thema van de dienst is: ‘Alles uit handen geven’.

’s Avonds er een jeugddienst, die om 19.00 uur begint. Ds. Piet van Veldhuizen uit H.I. Ambacht is de voorganger. Er is een mooi thema en goede muziek voorbereid. Welkom!

Mede namens de kerkenraad wens ik u en jou een goede zondag.
Met een hartelijke groet!

ds. Wim de Bruin