Liturgiebrief ochtenddienst

Beste lezers van de liturgiebrief,

Hierboven vinden u en jij de orde van dienst voor komende zondagmorgen 13 maart, 11.00 uur in onze Dorpskerk.

In deze dienst wordt de Heilige Doop bediend. Na de dienst is er gelegenheid de doopouders te begroeten in De Rank, daar is ook koffie, thee en limonade.
U kunt deze dienst ook online volgen. Zie de website www.kerkdienstgemist.nl  (‘Bleiswijk’ en ‘Dorpskerk’ invullen) of via de link op www.dorpskerkbleiswijk.nl.

De avonddienst is een gezamenlijke Open Deurdienst, die wordt gehouden in de Open Hof. Wat fijn om na twee jaar weer een Open Deurdienst te kunnen hebben! Het koor ‘Intercession’ uit Rotterdam is er bij en ds. Esmeralda Mandemaker verzorgt de overdenking. De dienst begint om 19.00 uur. U en jij zijn hartelijk welkom en…., neem eens iemand mee? Deze dienst kunt u hier online vinden.

Ook nu geef ik graag de agenda door van doordeweekse activiteiten in de komende week.

En we wijzen in het bijzonder op twee mooie activiteiten die de komende weken op stapel staan:

– de schuurverkoop op zaterdag 19 maart (Overbuurtseweg); wat mooi dat dit na zo lange tijd weer kan

– een stamppottenmaaltijd op zaterdag 26 maart in De Rank: traditioneel gezellig en voor het goede doel (ZWO Home Sweet Home)! Geef u/je dus op!

Zie voor beide activiteiten het Kerknieuws dat een dezer dagen op de mat valt.

Bij deze de complete agenda:

10/3        20.00 uur              ‘Verzoend met God?’ thema-avond 3           De Rank

13/3        11.00 uur              (extra) koffiedrinken na de dienst                  De Rank

14/3        19.30 uur              Alphacursus                                                        Het Anker

15/3        09.30 uur              Crea-ochtend                                                     De Uitwijk

15/3        14.30 uur              Boekenuitleen                                                    De Rank 2

15/3        19.45 uur              Kerkenraadsvergadering                                 De Rank

16/3        10.00 uur              Woensdagmorgen Bijbelkring 2                     De Rank

16/3        14.30 uur              Seniorenkring De Leeuwerik                          De Leeuwerik

16/3        19.00 uur              Gebedskring                                                       De Uitwijk

16/3        19.00 uur              Boekenuitleen                                                    De Rank 2

19/3        09.00 uur              Schuurverkoop                                                   Overbuurtseweg

Tot slot, mede namens de kerkenraad, een hartelijke groet!

ds. Wim de Bruin