Klik hier voor de liturgiebrief

Klik hier voor de uitgewerkte liturgie van de ochtenddienst, gedachtenisdienst

Beste lezers van de liturgiebrief,

Graag bied ik u en jou de liturgiebrief voor komende zondag, 21 november aan.

Het is de laatste zondag van het kerkelijk jaar, de zogenaamde Eeuwigheidszondag.

In de ochtenddienst (11.00 uur) gedenken we gemeenteleden en andere dierbaren die ons ontvielen.

’s Avonds is er een jeugddienst met medewerking van gospelkoor YMCA.

AANMELDEN VOORAF IS HELAAS WEER NODIG

Helaas zijn er – in lijn met de overheidsmaatregelen – weer aanscherpingen in de coronamaatregelen rond de kerkdienst. De anderhalve meterregel (tussen mensen van verschillende huishoudens) zal weer strikt moeten worden gehanteerd.

Daarom is het vanaf heden weer noodzakelijk om zich vooraf aan te melden voor het bezoeken van de kerkdienst. Dit geldt zowel voor de ochtend- als avonddiensten.

Het is heel vervelend, maar we vragen uw en jouw begrip. Daarom: Meld u/jou aan (voor de ochtend of avond) via het mailadres: reservering@dorpskerkbleiswijk.nl
We verdelen de plaatsen zo eerlijk mogelijk. In de loop van zaterdag krijgen u en jij daarvan bericht.

Net als afgelopen zondagen verzoeken we om bij binnenkomst en weggaan een mondkapje te dragen. Op de zitplaats mag dat af.

In lijn met de nieuwe PKN-richtlijnen benadrukken we de komende zondagen opnieuw het belang van ingetogen zingen. Het aantal te zingen verzen in de samenzang wordt teruggebracht. Voor de jeugddienst met koor van zondagavond gelden nog aanvullende regels. Zo zal het koor in de koorruimte van de kerk plaatsnemen en vandaar uit ook zingen. Zie verder ook de toelichting in de liturgiebrief.

Het is allemaal niet leuk, helaas wel noodzakelijk.

We hopen op uw en jouw begrip en zeggen dan toch ook:

In de kerk of thuis wensen we elkaar goede en bemoedigende kerkdiensten toe!

Tot slot, mede namens de kerkenraad, een hartelijke groet aan u en jou!

ds. Wim de Bruin