Klik hier voor de liturgiebrief ochtenddienst

Klik hier voor de liturgiebrief van de avonddienst

Beste lezers van de liturgiebrief,

Hierboven vindt u de liturgiebrieven voor beide kerkdiensten in de Dorpskerk van komende zondag, 14 november, 11.00 en 19.00 uur

We vieren deze zondag het Heilig Avondmaal.

De avonddienst staat ook in het teken van de dankzegging voor het Avondmaal.

Voor de manier waarop u/jij het Avondmaal kunt meevieren – in de kerk of thuis – verwijs ik naar de brief.

Rond de verkondiging lezen we in beide diensten uit het Bijbelboek Openbaring, de hoofdstukken 12 en 13

Het zijn twee spannende gedeelten, over een draak en dreigende beesten die alles en iedereen onderwerpen.

Heel concreet wordt dat door mensen in onze tijd toegepast op wat er momenteel in de wereld speelt.

Het boek Openbaring reikt ons deze dingen niet aan om – al te willekeurig – complotten te ontrafelen, maar om ons te bemoedigen.

Dat er alle reden is om moed te hebben en te houden, onderstreept ook het Heilig Avondmaal.

We wensen elkaar goede en gezegende kerkdiensten toe.

Voor de kerkdiensten is geen aanmelding nodig.

Maar: bij binnenkomst en weggaan graag een mondkapje op!

En… we houden minimaal één stoel vrij tussen mensen van verschillende huishoudens.

Zie verder ook de liturgiebrief van de ochtenddienst.

Ik besluit met de Weekagenda voor komende week:

16/11    09.30 uur             Crea-ochtend                                                                 De Uitwijk

16/11    14.30 uur             Boekenuitleen                                                                De Rank 2

16/11    19.45 uur             Kerkenraadsvergadering                                            De Rank

17/11    14.30 uur             Seniorenbijbelkring                                                       De Leeuwerik

17/11    19.00 uur             Boekenuitleen                                                                De Rank 2

17/11    19.00 uur             Gebedskring                                                                    De Uitwijk

18/11    20.00 uur             Kierkegaard, dwarsligger in Jezus naam 2            De Rank

20/11    09.00 uur             Schuurverkoop                                                               Overbuurtseweg

Mede namens de kerkenraad een hartelijke groet aan u en jou,

ds. Wim de Bruin