Liturgiebrief

In de liturgiebrief hierboven staat de liturgie van de ene kerkdienst die we a.s. zondag als wijkgemeente Dorpskerk hopen te hebben.

Deze dienst begint om 10.45 uur, ds. F.J. van Harten uit Den Haag gaat ons in de dienst voor.

Er is kinderkerk en crèche, ook is er deze zondag jeugdkerk.

Mede namens de kerkenraad een hartelijke groet aan u en jullie!

ds. Wim de Bruin

De diensten worden ook via de livestream of lukaskastje uitgezonden.