Liturgiebrief

Het is de vierde zondag van Advent. We denken na over ‘de gelijkenis van de arme, wijze man in de belegerde stad’. Geen gelijkenis van Jezus, maar het gaat wel over Hem. Verteld door de oudtestamentische Prediker (Hoofdstuk 9: 14-15).

De kinderkerk gaat verder met het project ‘Het gaat goedkomen’.
En er is deze zondagmorgen jeugdkerk!

Er is deze zondag geen avonddienst in onze wijkgemeente.
Wèl het kinderkerstfeest van onze kinderkerk, van 14.00 tot 15.00 uur in onze Dorpskerk. Mooi om ook samen met de kinderen het Kerstfeest te vieren.
Zijn u en jullie er ook?

De diensten worden ook via de livestream of lukaskastje (ochtenddienst) uitgezonden.